Follow Us
Ostatnio dodane:

Festiwal motorowodny 22.07.2017

Festiwal motorowodny 22.07.2017

Motorowodniacy przybywajcie! Nie ma nic lepszego niż woda, słońce i warkot silników. Spotkajmy się w Szczecinku na jedynym w Polsce Festiwalu Motorowodnym! Wspólne pływanie, integracja, grillowanie, pokazy, zawody, wystawy sprzętu motorowodnego. Koncerty, strefa dla dzieci, w ramach festiwalu Art Piknik i wiele innych czekają na was 22.07 na jeziorze Trzesiecko.

Pokażmy ilu nas jest! Zarezerwujcie sobie weekend, zabierzcie rodzinę, trochę słońca i widzimy się na wodzie!

Zawody:

1. Mistrz steru:

Mistrz Steru nie tylko moc ma znaczenie- Rekreacyjne zawody na najlepszego sternika przeprowadzone w 2 kategoriach: I motorówki, II skutery wodne – dynamiczne zawody w których każdy sternik motorowodny może sprawdzić swoje umiejętności, mają one większe znaczenie niż sprzęt którym dysponuje (motorówka, skuter). Dzięki temu każdy może wziąć w nich udział i każdy ma szansę na wygraną. Konkurencja polega na wykonaniu zadań oraz pokonaniu wyznaczonego toru w jak najszybszym czasie.

2. Slalom motorówek i skuterów.

Slalom- liczy się czas! Kto pierwszy przepłynie slalom ten wygrywa! Zawody przeprowadzane w 2 kategoriach: I motorówki, II skutery.

 

Pokazy motorowodne.

Przejażdżki dla każdego:

Wręczenie pucharów godz. 17.00

Parada motorowodna na zakończenie godz. 17.30

Na zakończenie wielka integracja, wspólna parada wszystkich uczestników festiwalu oraz after party!

 

 

 

Zapisz się już dzisiaj!

Koszt pakietu startowego to 100 zł od jednostki pływającej. Zgłoszenia przyjmujemy do 16.07.2017 na e-mail sekretariat@szlot.pl

Prosimy przekazać informację odnośnie liczby uczestników.

 

Mapa festiwalu

 

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.