Follow Us
Ostatnio dodane:

Galeria Zdjęć – Festiwal Motorowodny 30 czerwca 2018 w Szczecinku

Galeria Zdjęć – Festiwal Motorowodny 30 czerwca 2018 w Szczecinku

Festiwal Motorowodny 30 czerwca 2018 w Szczecinku.

30 czerwca 2018 roku odbył się po raz drugi FESTIWAL MOTOROWODNY, na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2. Było wspólne pływanie, integracja, pokazy, zawody, a także dobra muzyka, świetne towarzystwo i chillout na świeżym powietrzu!

Atrakcje towarzyszące imprezie to pływanie na bananie, na kole oraz pływanie motorówką. Podczas Festiwalu wielu uczestników wykorzystało wygrane vouchery w konkursach internetowych na dodatkowe atrakcje.

Oprócz tego w ciągu dnia odbył się Pokaz Flyboardingu mistrza Tomasza Kubika z Robson Team.

Podczas festiwalu odbyły się zawody sprawnościowe i szybkościowe dla motorówek i skuterów wodnych. Odbyły się dynamiczne konkurencje, w których każdy sternik mógł sprawdzić swoje umiejętności i sprzęt.

I Miejsce Mistrza steru: Skuteru otrzymał Thom Siegfied, II Miejsce: Piotr Szkudlarek, III Miejsce: Kajetan Stakuć, IV Miejsce: Anna Szkudlarek. Mistrzem Steru motorówki został Tomasz Koniczuk. Mistrzem Prędkości: Skuteru: I Miejsce Kajetan Stakuć, II Miejsce Piotr Szkudlarek, III Miejsce Anna Szkudlarek, IV Miejsce Thom Siegfied.

Wieczorem na After Party, na terenie Ślusarnia Beach Party, odbyło się jedyne w swoim rodzaju NOCNE SHOW FLYBOARDINGU! Grupa RobsonTeam Flyboard zaprezentowała swoje najlepsze akrobacje dzięki, którym zdobywa mistrzowskie trofea na całym świecie!

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.