Follow Us
Ostatnio dodane:

I Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z Łodzi dla Osób Niepełnosprawnych już za nami!

I Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z Łodzi dla Osób Niepełnosprawnych już za nami!

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom! 🙂

MIEJSCE I: Wiesław Marszałkowski z Nowej Chełmży, nagrody ufundowała firma DAM

MIEJSCE II: Rafał Pankiewicz ze Złotkowa (Wielkopolska), nagrody ufundowała firma DRAGON

MIEJSCE III: Łukasz Staszkiewicz z Brzeźna, nagrody ufundowała firma MISTRAL

MIEJSCE IV: Roman Nosiadek z Wodzisława Śląskiego

MIEJSCE V: Grzegorz Ignaczak ze Słupska

MIEJSCE VI: Eugeniusz Błaszczak z Warszawy

 

ORAZ INNE:

“Największy pechowiec”: Mariusz Pruchiński z Ciechanowa (utopiona wędka podczas zawodów),
Pirat zawodów: Witold Wasylczyszyn (przyjechał aż z Zagórza k. Krosna),
Numer 13 łodzi: Miłosz Smuga z Czaplinka,
Najdłuższego szczupaka o długości 80,1 złowił Wiesław Marszałkowski,
Najdłuższego okonia 27,2 złowił Łukasz Staszkiewicz

 

NAGRODY SPECJALNE:

Niepowtarzalne koszulki dla zawodników pierwszych 3 miejsc od firmy Fishing Madnes, a także nagrody dla wszystkich zawodników od Firmy SALMO

Z tego miejsca chcielibyśmy jeszcze raz podziękować SPONSOROM,ORGANIZATOROM, MEDIOM oraz WSZYSTKIM tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego wyjątkowego wydarzenia!

Mamy nadzieję, że była to PIERWSZA i NIE OSTATNIA taka impreza w Szczecinku!!!

DZIĘKUJEMY!!!

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.