Follow Us
Ostatnio dodane:

Mamy to! – 5000 zł od Tesco

Mamy to! – 5000 zł od Tesco

Dzisiaj o godzinie 11:00 miało miejsce uroczyste odebranie grantu za nasz projekt „ W RYTMIE FAL” z Programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”. Z tego miejsca chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie PODZIĘKOWAĆ zarówno organizatorom, mediom jak i wszystkim, którzy oddali głosy właśnie na nasz projekt. W ramach projektu na Pomoście Centrum będą prowadzone warsztaty taneczne w każdą niedzielę tegorocznych wakacji, z podziałem na 20 – osobowe grupy wiekowe.Całość zwieńczy koncert galowy.
Poprzez udział w projekcie dzieci i młodzież, poza umiejętnościami tanecznymi poznają alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu, będą miały szansę poznać nowych ludzi, nauczą się dostrzegać piękno przyrody i co najważniejsze udział w warsztatach pozytywnie wpłynie na ich zdrowie.
Największą korzyścią jaką odniesie społeczność lokalna poprzez realizację projektu będzie poprawa jakości życia jego uczestników. Ponadto, zajęcia taneczne odbywające się na pomoście wpłyną na ożywienie tej części parku miejskiego, w której jest on ulokowany. Dodatkowym atutem, będzie zaangażowanie turystów, co skutkować będzie większym zainteresowaniem wypoczynkiem w Szczecinku.

Dlatego NIE ZWLEKAJ!!!
ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ!

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres sekretariat@szlot.pl i w siedzibie SzLOT przy ul. Piłsudskiego 3 w Szczecinku.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.