Follow Us
Ostatnio dodane:

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne w Szczecinku jest jednym z najstarszych na całym Pomorzu Zachodnim. Powstało w 1914 roku  i tylko niektóre muzea pomorskie mogą poszczycić się starszą metryką.

W Muzeum znajdują się zbiory: archeologiczne, które pochodzą głównie z badań wykopaliskowych prowadzonych w regionie przez Aleksandra Stafińskiego i jego następców. Na szczególną uwagę zasługuje kamienny posąg bożka słowiańskiego znaleziony w pobliskim jeziorze koło Łubowa, ceramika, biżuteria, narzędzia; zbiory myśliwskie posiadają ponad 130 obiektów związanych z kulturą myśliwską znajdują się przykłady broni palnej i białej, oporządzenie myśliwskie, akcesoria oraz elementy wyposażenia salonów myśliwskich. Większą ich część stanowią obiekty wykonane w XIX wieku, a najcenniejsze pochodzą z wieku XVIII; zbiory złotnicze składają się ze sreber sakralnych jak i stołowych, wśród nich zbiory: „Srebra Pomorskie“, „Judaica“, „Skarb z Budowa”. Praktycznie cała kolekcja zbiorów regionalnych dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji, która posiada obecnie rzeźbę, elementy wyposażenia domu, suweniry itd. związane z miastem i regionem. Muzeum posiada również militaria: broń, wyposażenie, mundury, dokumenty; malarstwo: głównie artyści związani z miastem i regionem; numizmaty: monety, medale, notgeldy; druki: karty pocztowe, fotografie, dokumenty, plany architektoniczne itd. Z dziejów miasta i regionu: malarstwo, rzeźba, wyroby kowalskie i złotnicze itd., związane z historią miasta od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Sala szlachecka posiada obiekty kultury materialnej związane ze szlachtą pomorską: rodem Golzów z Siemczyna, Herzbergów z Lotynia, Podewilsów z Krągu. Sala myśliwska posiada obiekty związane z kulturą myśliwską. W sali garnizonowej znajdują się dzieje szczecineckiego garnizonu, od końca XVII do XX wieku. Sala sreber posiada ponad sto przedmiotów wykonanych od XVIII do początku XX wieku w europejskich warsztatach złotniczych. Muzeum posiada również ofertę edukacyjną np. lekcje muzealne oraz wystawy.

Muzeum Regionalne
ul. Szkolna 1, Szczecinek
tel. 94 37 409 77
www.muzeum.szczecinek.pl

Top