Follow Us
Ostatnio dodane:

XX Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa PKP S.A. i Prezydenta ZZM

XX Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa PKP S.A. i Prezydenta ZZM

22 i 23 czerwca 2017 roku w Szczecinku obył się dwudniowy XX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP S.A. i Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce. Do udziału w zawodach zgłoszonych zostało 453 zawodników z Polski i Czech.

Uroczyste otwarcie Turnieju miało miejsce o  godzinie 9:00 na stadionie im. Kazimierza Czesława Lisa w Szczecinku. Na murawie stawiło się 20 drużyn (zgłoszono 453 zawodników), które weszły na boisko w asyście orkiestry i grupy dziewcząt z Akrobatycznego Klubu Sportowego „Darzbór Szczecinek”, pod przewodnictwem  pani Wioletty Szydlak.

Gości przywitał Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Prezydent  Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, Dyrektor OSiR Maciej Makselon oraz Prezes SzLOT Mariusz Getka.

 

W Turnieju udział birały następujące drużyny:

1. PKP Cargo S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni

2. Śląski Zakład Spółki PKP CARGO S.A.

3. PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie

4. PKP SKM w Trójmieście

5. PR Rzeszów

6. PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach

7. Przewozy Regionalne Spółka z o. o. Oddział Kujawsko – Pomorski

8. PKP Intercity S.A. Zakład Centralny w Warszawie

9. PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki

10. Przewozy Regionalne Spółka z o. o. Odział Zachodniopomorski w Szczecinie

11. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Spółka z o. o.

12. PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni

13. PKP Cargo Centralny Zakład Spółki

14. PR Poznań

15. PR Lublin

16. Reprezentacja Czech

17. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o.

18. PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu

19. Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.

20. PKP S.A.

Rozgrywki odbyły się na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji na 4 boiskach. Po całym dniu zmagań zostało wyłonionych osiem drużyn do rozgrywek ćwierćfinałowych.

GRUPA A:

1. SKM Gdynia

2. PR Kujawsko-Pomorski

GRUPA B:

1.PR Wielkopolski

2. LHS

GRUPA C:

1. PKP S.A.

2. Cargo Śląski Tarnowskie Góry

GRUPA D:

1. Czechy

2. IC Zachodni

Dzień 23.06.2017 r. piątek przywitał nas deszczową pogodą. Rozgrywki trwają nadal. Na godz. 15:30 planowany jest finał zawodów.

O trzecie miejsce spotkały się PR Wielkopolski – PKP S.A.

Wygrało PKP S.A. w rzutach karnych (1-1) 11 – 10.

W meczu  Dyrektorzy – Rada Krajowa ZZM  padł  wynik 1-10

W finale zmierzyły  się  SKM Gdynia – Reprezentacja Czech

Zgodnie z polską gościnnością zwycięzcami XX Turnieju o Puchar Prezesa PKP S.A. zostali kolejarze z Czech, którzy wygrali z reprezentacją trójmiejskiej SKM 2-0.

Najlepszym strzelcem turnieju został Petr  Vavricka

Najlepszym bramkarzem wybrano   Macieja Szlagę

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.