Follow Us
Ostatnio dodane:

Kurs – patent sternika motorowodnego oraz holowanie obiektu za motorówką

W dniach od 19 do 21 lipca 2019 – będziecie mieli świetną okazję do zrobienia kursu na PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO oraz po raz pierwszy w tym roku – 20 lipca 2019 – odbędzie się kurs na HOLOWANIE OBIEKTU za MOTORÓWKĄ!

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego lub w kursie na holowanie obiektu za motorówką.

TERMIN KURSU: 19 – 21 lipca 2019 r.

Kurs na PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO obejmuje:

• wykłady prowadzone przez instruktorów motorowodnych PZMWiNW

• zajęcia praktyczne na łodzi typu RIB prowadzone przez instruktorów motorowodnych PZMWiNW

• książkę „Vademecum motorowodne”

Wymagania do uzyskania patentu sternika motorowodnego:

• ukończony 14 rok życia

• zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia sternika motorowodnego:

• prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych

• prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Kurs na HOLOWANIE OBIEKTU za MOTORÓWKĄ:

Holowanie narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego to doskonała wodniacka zabawa zarówno dla holujących jak i dla holowanych. Każda osoba pełnoletnia posiadająca patent sternika motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego chcąca holować za łodzią motorową lub skuterem narciarza wodnego lub sprzęt pływający, na którym będą się znajdowali ludzie musi posiadać licencję. Dlatego też, aby bawić się bezpiecznie niezbędne jest odbycie szkolenia pod okiem profesjonalistów z Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności
  • KURS ODBĘDZIE SIĘ 20 lipca 2019!

KOSZT kursu na patent sternika motorowodnego: 650,00 zł brutto!

Dodatkowe opłaty:

• opłata egzaminacyjna – 250,00 zł brutto

• koszt wydania patentu – 50,00 zł brutto

KOSZT kursu na holowanie obiektu za motorówką: 500,00 zł brutto!

Dodatkowe opłaty:

• opłata egzaminacyjna – 250,00 zł brutto

• koszt wydania patentu – 50,00 zł brutto

Zapisy:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Piłsudskiego 3, Szczecinek:

• sekretariat@szlot.pl

• tel.: +48 731 989 498 lub tel.: +48 94 37 434 03

Zapraszamy!

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.