Follow Us
Ostatnio dodane:

Spinningowe zawody wędkarskie parami z łodzi – Wierzchowski Memoriał Karola Zacharczyka

Spinningowe zawody wędkarskie parami z łodzi –  Wierzchowski Memoriał Karola Zacharczyka

Aby upamiętnić wyjątkowego wędkarza i promotora  walorów jeziora Wierzchowo  Karola Zacharczyka,  Towarzystwo Miłośników Jeziora Wierzchowo wraz z Gminą Szczecinek, Powiatem Szczecineckim, Szczecinecką Lokalną Organizacja Turystyczną oraz Samorządową Agencją Promocji i Kultury  organizują spinningowe zawody wędkarskie parami z łodzi.

Zawody odbędą się  w  dniach 10-12 maja 2019 roku.  Bazą będzie OW Orawka,  a rywalizacja odbywać się będzie na  wodach jeziora Wierzchowo. Zwycięzców wyłoni średnia długość trzech największych szczupaków złowionych przez team (wymiar minimalny 60cm).

Organizatorzy zawodów zapewniają nagrody dla zwycięzców oraz niezapomnianą biesiadę wędkarską połączoną z zabawą.

Zapisy ruszają od 1 kwietnia 2019, liczba miejsc jest ograniczona, maksymalnie 100 osób, a o kolejności zgłoszeń zdecyduje poprawny proces rejestracji potwierdzony wpłatą na konto.

Wpisowe:

250zł/os (cena obejmuje dwa noclegi w OW Orawka + sobotnie ognisko + upominki od organizatorów)

150zł/os (cena bez noclegów + sobotnie ognisko + upominki od organizatorów).

Organizatorzy nie zapewniają środków pływających.  Zakwaterowanie w domkach 4-6 osobowych (liczba dostępnych miejsc noclegowych – 60).

Zapisy i szczegółowe informacje:

www.szlot.pl

Kontakt e-mail: sekretariat@szlot.pl

Telefon: +48 536 924 998 lub +48 94 37 434 03

REGULAMIN-press-OSTETECZNY-v3

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.