Follow Us
Ostatnio dodane:

Wierzchowski Memoriał Karola Zacharczyka – Podsumowanie

Wierzchowski Memoriał Karola Zacharczyka  – Podsumowanie


W dniach 10-12 maja 2019 roku, na jeziorze Wierzchowo, odbyły się zawody wędkarskie, których celem upamiętnienie  Karola Zacharczyka, dziennikarza przez lata propagującego uroki tego wyjątkowego akwenu. Naszą bazą był ośrodek wypoczynkowy Orawka. Na starcie stanęło 44 zawodników rywalizujących w jednej, ośmiogodzinnej turze. Po zakończeniu zmagań, komisja sędziowska ogłosiła następujące wyniki:

1 Miejsce – Japa Team – Jarosław Miłek i Paweł Misztal – 138 pkt.

2 Miejsce – Tłuste Mamuśki – Marcin Ryflun i Tomasz Stasik – 135,8 pkt.

3 Miejsce – Happy Słoneczko – Stanisław Wójtowicz i Rafał Wójtowicz – 76,5 pkt.

4 Miejsce – Wierzchowo Spin – Kazimierz Harasym i Arkadiusz Perzyński – 75 pkt.

5 Miejsce – Koty – Marian Kuźniak i Marek Bzikot – 63 pkt.

6 Miejsce – M&S Spin Team – Stanisław Czarnecki i Michał Sobański – 63 pkt.

7 Miejsce Jabłońscy Team – Jacek Jabłoński i Janusz Jabłoński – 62 pkt.

8 Miejsce Bandi Coot – Ireneusz Szczęśniak i Tomasz Wolski – 61 pkt.

8 Miejsce Dorado – Wojciech Jażdżewski i Robert Pobojewski – 61pkt.

10 Miejsce – Miś – Czesław Miśtal i Andrzej Piotrowicz – 60pkt.

Największą rybą zawodów był szczupak złowiony przez Stanisława Wójtowicza  – 76,5 cm

Rywalizacja sportowa jest ważna, ale wędkarstwo to nie tylko ryby, to przede wszystkim ludzie. Wierzchowski Memoriał Karola Zacharczyka przeszedł już do historii, ale atmosfera, która towarzyszyła nam przez ten wyjątkowy weekend  gwarantuje, że za rok znowu spotkamy się w Orawce po to żeby powspominać tą nieszablonową postać i rywalizować w zawodach jego imienia. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych zmagań. Bez tych instytucji nie byłoby  imprezy: Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Wierzchowo, Gmina Wiejska Szczecinek, SzLOT, SAPiK i OW Orawka.

Dziękuję także firmie Dragon. Nie dość, że ufundowali nagrody rzeczowe, to jeszcze byli z nami podczas memoriału.

Do zobaczenia w roku przyszłym. Termin następnych zawodów to 5-7 czerwca 2020 roku. Ilość miejsc ograniczona, tak więc jeśli chcecie być z nami i spędzić wyjątkowe chwile w interesującym towarzystwie, to nie zwlekajcie z zapisami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.