Follow Us
Ostatnio dodane:

TK 5 – Piława

PRZEBIEG SZLAKU: Jezioro Komorze – jezioro Rakowo – jezioro Brody – Strzeszyn – jezioro Strzeszyn – jezioro Kocie Małe – jezioro Kocie – jezioro Pile – jezioro Długie (Dołgie) – Zalewy Nadarzyckie – Nadarzyce

INFORMACJE O SZLAKU: 

  • długość szlaku w granicach Powiatu Szczecineckiego – 37km,
  • stopień trudności – łatwy,
  • proponowany początek spływu – Sikory – jezioro Komorze,
  • proponowany koniec spływu – jezioro Dobrzyckie,
  • proponowany czas spływu– do 2 dni.

Rzeka Piława jest to największy dopływ rzeki Gwdy. Początek rzeki stanowi strumyk wypływający z podmokłej okolicy w niewielkiej odległości od zachodniego krańca jeziora Komorze, położonego w gminie Borne Sulinowo. Piława na całej swojej długości tworzy bardzo atrakcyjny szlak turystyki kajakowej. Górny bieg rzeki różni się zasadniczo w charakterze od środkowej i dolnej jej części. W swoim początkowym odcinku Piława przepływa przez ciąg większych i mniejszych jezior. Odcinki rzeki łączące jeziora są krótkie i bezpieczne, przy pokonywaniu ich kajakiem – nurt jest wystarczająco głęboki i niezbyt szybki, nie ma na nim prawie żadnych przeszkód. Najciekawszy jest środkowy odcinek Piławy. Jest to rezerwat obejmujący Rozlewiska Nadarzyckie. Są to sztucznie utworzone zalewy, tworzące plątaninę kanałów, zatok i półwyspów. Szlak ten jest niezwykle urokliwy o zmiennym charakterze. Po minięciu Szwecji rzeka zmienia się kolejny raz, teraz płynie w otoczeniu lasów i łąk, prąd jest wyraźnie szybszy, a w nurcie jest dużo kamieni i zwalonych drzew. Spływ rozpoczyna się w miejscowości Sikory, w zachodniej części jeziora Komorze. Koniec spływu proponowany jest w miejscowości Nadarzyce.Szlak Piława jest szlakiem łatwym, urozmaiconym, w pewnych miejscach nieco uciążliwym – występują przeszkody, nurt nie jest specjalnie szybki, odpowiedni dla  średnio doświadczonych kajakarzy i rodzin z dziećmi. Trasa jest oznakowana, co w dużym stopniu ułatwia płynięcie. Jest również bezpieczna, a spływy po niej są łatwe i nie nastręczają większych trudności. Obok przyrodniczych walorów, atrakcją zmieniającą nieco charakter krajobrazu są pozostałości Wału Pomorskiego.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.