W Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej można dokonać opłat zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Parsęta nr 1 i innych wodach administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 rok:

 

1)rzeka Parsęta, dopływy, starorzecza, rozlewisko Pyszka, zbiornik na Wogrze, Kanał Drzewny, jezioro Baczyno i Baczynko, zbiornik Gruszewo – wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:

a)zezwolenie roczne – 250 zł

zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 175 zł ( 30%),

b)zezwolenie okresowe – 1 dniowe – 25 zł,

c)zezwolenie okresowe – 3 dniowe – 50 zł,

d)zezwolenie okresowe – 7 dniowe – 90 zł,

e)zezwolenie okresowe – 30 dniowe – 125 zł.

 

2)zbiornik na Wogrze, rozlewisko Pyszka, Kanał Drzewny, jezioro Baczyno i Baczynko, zbiornik Gruszewo i starorzecza – wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:

a)zezwolenie roczne – 100 zł

zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 70 zł ( 30% ),

b)zezwolenie okresowe – 1 dniowe – 15 zł,

c)zezwolenie okresowe – 3 dniowe – 30 zł,

d)zezwolenie okresowe – 7 dniowe – 45 zł,

e)zezwolenie okresowe – 14 dniowe – 60 zł,

f)zezwolenie okresowe – 30 dniowe – 80 zł.