Follow Us
Ostatnio dodane:

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Walne Zebranie Członków SzLOT

W dniu 6 sierpnia 2020 roku, w sali posiedzeń szczecineckiego Ratusza odbyło się Walne Zebranie Członków Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Poza sprawozdaniami z pracy za ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Hotel Quattro

Hotel Quattro Ul. Łukasiewicza 1, 78-400 Szczecinek tel. +48 94 71 37 888   tel. kom. +48 506 847 558 Ilość miejsc noclegowych: 78 www.hotelquattro.pl Hotel Quattro ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Centrum Konferencyjne ZAMEK

Centrum Konferencyjne ZAMEK ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek tel.: (+48) 94 713 73 10 Ilość miejsc noclegowych: 12 www.zamek.szczecinek.pl Ośrodek położony jest w samym ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Hotel Sint Ji Rooms *****

Hotel Sint Ji Rooms plac Sowińskiego 4, 78-400 Szczecinek tel. (+48) 94 372 04 08 tel.kom. 668 806 847 Ilość miejsc noclegowych: 22 www.sintji.com ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Leśny Dwór

Leśny Dwór ul. Wierzbowa 4, 78-400 Szczecinek tel. 603 324 114, 600 292 232, 600 458 194, Ilość miejsc noclegowych: 50 www.lesnydwor-szczecinek.pl Obiekt w ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Hotel Orzeł

Hotel Orzeł ul. 1 Maja 74, 78-400 Szczecinek tel. (+48) 94 372 39 75, 604 648 720 Ilość miejsc noclegowych: 24 http://www.hotelorzel.pl/ Hotel Orzeł ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Hotel Merkury

Hotel Merkury ul. Cieślaka 11, 78-400 Szczecinek tel. (+48) 94 374 04 02, (+48) 94 374 35 26 Ilość miejsc noclegowych: 30 www.merkury-szczecinek.pl Hotel ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Przystań Szczecinek

Przystań Szczecinek ul. Brzegowa 15 A, 78-400 Szczecinek Telefon +48 600 644 288 www.przystanszczecinek.wixsite.com/przystan W skład Przystani wchodzą: Kapitanat - pokoje do wynajęcia oraz ...

więcej

Notice: Undefined variable: post_id in /home/szlot/domains/szlot.pl/public_html/wp-content/themes/SzLOT/medium-posts.php on line 10

Pensjonat Żółty Domek ***

Pensjonat Żółty Domek ul. Ordona 11, 78-400 Szczecinek tel. (+48) 94-37-477-80 Ilość miejsc noclegowych: 14 www.zoltydomek.com Obiekt położony w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego i ...

więcej
Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.