Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tytuł zadania publicznego:

„Wkręć się w historię” – wyznaczanie, znakowanie oraz uatrakcyjnienie szlaków rowerowych na terenie powiatu szczecineckiego wiodących śladami II Wojny Światowej i umocnień Wału Pomorskiego.

Data rozpoczęcia: 1 marca 2019r.

Data zakończenia: 31 grudnia 2019r.

Zadanie publiczne polega na przeprowadzeniu cyklu zadań związanych z kreowaniem oferty dotyczącej turystyki rowerowej powiatu szczecineckiego poprzez:

1.Oznakowanie 13 szlaków rowerowych.

Trasy w formie elektronicznej są dostępne na:

www.szlot.pl, www.rowerowyszczecinek.weebly.com

Długość 13 szlaków, które zamierzamy oznakować wynosi ogółem 577,5 km,  a szczegółowo: trasa nr 1 – 41km, trasa nr 2 – 40 km, trasa nr 3 – 38 km, trasa nr 4 – 34km, trasa nr 5 – 30 km, trasa nr 6 – 27 km, trasa nr 7 – 70 km, trasa nr 8 – 43 km, trasa nr 9 – 35,5 km, trasa nr 10 – 59 km, trasa nr 11 – 49 km, trasa nr 12 – 46 km , trasa nr 13 – 65 km.  Trasy te zostały opracowane w roku 2017 przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną oraz lokalne stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek.

2. Ustawienie w punktach zbiegu szlaków rowerowych tablic informacyjnych  z mapą wszystkich szlaków.

Dwie takie tablice postawiliśmy już w 2017 roku (załącznik 1 ). Planowane jest posadowienie 10 następnych tablic, które  oprócz mapy szlaków zawierać będą informacje dotyczące atrakcji powiatu szczecineckiego. Na tablicach zamieszczono również QR-CODE, przypisane do każdego szlaku. Pomogą turystom zlokalizować swoje położenie za pomocą smartfonów lub też innych urządzeń elektronicznych, a także zaplanować podróżowanie alternatywnymi szlakami.

3. Umieszczenie przy infrastrukturze militarnej 20  tablic z opisem i charakterystyką poszczególnych obiektów.

4. Umieszczenie 52 punktów kontrolnych na szlaku (tabliczek na drewnianych nogach).

Na tabliczkach umieszczone będą podstawowe informacje o szlaku na którym aktualnie  się znajdujemy. Kolejną funkcją, którą będą spełniać tabliczki będzie informowanie turysty np.:  o miejscach związanych z historią II Wojny Światowej, o umocnieniach Wału Pomorskiego, o ich odległości  od szlaków, o kierunku w którym powinniśmy się poruszać, aby do nich dotrzeć, o pomnikach przyrody znajdujących się na trasie, o miejscach ciekawych do zobaczenia.