Follow Us
Ostatnio dodane:

Przewodnicy

Bogdan Bereszyński – przewodnik turystyki terenowej II stopnia, przodownik turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, motorowej, przewodnik InO imprez na orientacje, instruktor krajoznawstwa. Przewodnik po Szczecinku i okolicach oraz Polsce.

 

 

Małgorzata Kuszmar – nauczyciel języka niemieckiego i niemieckojęzyczny przewodnik po Szczecinku i okolicach. Rodowita Szczecinecczanka.

 

Renata Grondys – ukończyła kurs przewodnika województwa zachodniopomorskiego i zdała egzamin państwowy w Szczecinie, przez wiele lat pracowała w CIT Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku. W 2007 roku otrzymała odznakę honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”. Przewodnik po Szczecinku i okolicach.

 

Ireneusz Markanicz – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Szczecinku, znawca lokalnej historii. Przewodnik po Szczecinku i okolicach jak również przewodnik w języku angielskim.

 

Mateusz Zacharewicz – Ukończył studia wyższe historyczne specjalność archeologia pomorska. Zainteresowania to: butonistyka, osadnictwo wczesnośredniowieczne i okres napoleoński. Muzealnik, historyk regionalista, odkrywca, animator. W wolnych chwilach obieżyświat. Przewodnik po Szczecinku i okolicach.

 

Przemysław Wolak – przewodnik wędkarski, od najmłodszych lat ma kontakt z wodą. Głównie skupia się na łowieniu ryb drapieżnych metodą spinningową. Właśnie tą techniką kusi większość ryb w okolicznych pięknych jeziorach i rzekach powiatu Szczecineckiego. W odskoczni od spinningu potrafi złowić dorodne leszcze zamieszkujące najgłębsze wody naszych jezior, pasjonat wędkarstwa niewyobrażający sobie życia bez ryb i otaczającej go przyrody.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.