Follow Us
Ostatnio dodane:

Przydatne linki

Urząd Miasta http://www.szczecinek.pl/

Urząd Gminy http://www.gminaszczecinek.pl

Urząd Powiatu http://www.powiat.szczecinek.pl/

Ośrodek Sportu i Rekreacji  OSiR  http://www.osir.szczecinek.pl/

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury SAPIK  http://www.sapik.pl

Muzeum Regionalne http://www.muzeum.szczecinek.pl

Aqua Tur, Basen Miejski  http://www.basen.szczecinek.pl/

Szpital  http://www.szpital.szczecinek.pl/

Komunikacja Miejska  http://www.km.szczecinek.pl/

Rozkład Rejsów Statków http://www.km.szczecinek.pl/rozklad-rejsow

Komenda Powiatowa Policji  http://szczecinek.policja.gov.pl/

Straż Miejska  http://www.sm.szczecinek.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  http://www.straz.szczecinek.pl/

PKS  http://www.pks.szczecinek.pl/

PKP  http://rozklad-pkp.pl/   /   http://rozklad.bilkom.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=xml&input=5100239&boardType=dep&time=now&productsFilter=1111111&selectDate=today&maxJourneys=99&start=yes

Wyciąg do Nart Wodnych – Wakeboard Szczecinek http://wyciag.szczecinek.pl/

Łowiska http://www.naryby.szczecinek.pl/lowiska.html

WOPR Szczecinek – Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Szczecinek  http://www.powiat.szczecinek.pl/product/oddzial-powiatowy-wopr-szczecinek.html

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku http://www.eco.szczecinek.pl/

O Historii Szczecinka http://www.szczecinek.org/index.php

Parsęta: Zezwolenia na połów ryb http://www.parseta.pl/index.php?id=38

Najważniejsze informacje o sportach wodnych:  https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/sporty-wodne

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.