SZCZECINECKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA – SZLOT

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna działa od 27 lipca 2007 roku. Jej siedziba znajduje się w Szczecinku przy ul. Kościuszki 22. Stowarzyszenie zostało powołane na podstawie listu intencyjnego przedstawicieli Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego dotyczącego chęci współtworzenia Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Miasto i Powiat użyczyli majątek do prowadzenia działalności organizacji. Członkami SzLOT są członkowie założyciele oraz przedsiębiorcy branży turystycznej zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Celem SzLOT jest:

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego, jako atrakcyjnych turystycznie;
 • kreowanie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;

SzLOT realizuje swoje cele między innymi przez:

 • dążenie do współpracy z podmiotami gospodarczymi z branży turystycznej oraz z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi;
 • organizację i obsługę ruchu turystycznego;
 • współtworzenie produktów turystycznych Pomorza Zachodniego;
 • promocja aktywnych form wypoczynku i rekreacji;
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego;
 • organizowanie spływów kajakowych;
 • prowadzenie wypożyczalni rowerów;
 • organizowanie obozów młodzieżowych oraz imprez integracyjnych;
 • pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na rozwój turystyki;
 • udział w imprezach, seminariach, sympozjach, konferencjach, szkoleniach;
 • organizowanie imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej oraz europejskiej i światowej np. Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym, Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie lub kulturalno- rekreacyjnych takich jak Projekt Plaża;
 • realizację projektów medialnych z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi;
 • Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna jest organizatorem turystyki i jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie pod numerem 5/13.

Statut Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej