Follow Us
Ostatnio dodane:

TK 3 – Rzeka Gwda

PRZEBIEG SZLAKU: Na terenie Powiatu Szczecineckiego: Drężno – jezioro Studnica – Orawka – jezioro Wierzchowo – Stare Wierzchowo – jezioro Smolęsko – Spore – jezioro Wielimie – Gwda Wielka – Jeleni Ruczaj – Gołębiewo – Lubnica.

INFORMACJE O SZLAKU: 

  • długość szlaku w granicach powiatu Szczecineckiego – 50km,
  • stopień trudności – średni,
  • utrudnienia – liczne przenoski przy elektrowniach wodnych,
  • proponowany początek spływu – jezioro Studnica – Drężno – stanica ZHP,
  • proponowany koniec spływu – miejscowość Ujście – rzeka Noteć – w pobliżu mostu,
  • proponowany czas spływu  od 3 do 5 dni

Rzeka Gwda jest to jeden z najciekawszych przyrodniczo i najpopularniejszych szlaków wodnych Pojezierza Drawskiego. Podczas spływów kajakowych Gwdą, spotkać się można z ogromną różnorodnością krajobrazu i przyrody – pola i łąki równiny sandrowej, bór sosnowy z piętrzącymi się nad wodą zalesionymi wzgórzami, często fantazyjne kształty linii brzegowej, skarpy, liczne odnogi rzeczne. Szlak dzieli się wyraźnie na dwie części. Część górna z pięknymi jeziorami tworzy szlak kajakowy nazywany Pętlą Szczecinecką, a w części dolnej płynie w głębokiej dolinie, meandrując przez strefę lasów, która nazywana jest Puszczą nad Gwdą. Spływ najlepiej rozpocząć w Drężnie na terenie stanicy harcerskiej nad jeziorem Studnica. Łatwo tam dojechać, nad brzegiem jeziora są pomosty ułatwiające wodowanie.Na końcowym odcinku szlaku Gwda płynie przez centrum miasta Piła oraz po minięciu kilku mostów wpływa się na bezleśną, szeroką równinę. Rzeka mocno meandrując i tworząc szerokie zakola dociera do Ujścia, gdzie uchodzi do Noteci. Spływ kończy się już na Noteci przy jednymz mostów. Trasa ze względu na stopień trudności zalicza się do skali rzeki o średnim nurcie z częstymi przeszkodami w korycie, w tym z kamieniami. Napotyka się również ziemne zapory małych elektrowni wodnych i zbiorników retencyjnych, może to być lekko uciążliwe, gdyż na całej długości trasy jest 13 przenosek. Tego szlaku nie powinny wybierać osoby niedoświadczone i rodziny z dziećmi.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.