Follow Us
Ostatnio dodane:

TK 4 – Górna Płytnica

PRZEBIEG SZLAKU: Dziki – jezioro Remierzewo – jezioro Przełęg – jezioro Kniewo

INFORMACJE O SZLAKU:

  • długość szlaku – 11km,
  • stopień trudności – średni,
  • utrudnienia – przenoski, zarastające odcinki,
  • proponowany początek spływu – wieś Dziki – jezioro Remierzewo,
  • proponowany koniec spływu – jezioro Kniewo lub powrót tą samą trasą do wsi Dziki,
  • proponowany czas spływu – 1 dzień.

Rzeka Płytnica wypływa z jeziora Kopiel niedaleko wsi Sitno koło Szczecinka. Jest prawobrzeżnym dopływem Gwdy. Malowniczą doliną przepływa przez małe, bezimienne oczko wodne i jezioro Dzicze. Przedostaje się przez głębokie, polodowcowe rynny trzech wąskich i długich jezior: Remierzewa, Przełęgu i Kniewa tworzących szlak kajakowy Górna Płytnica. W swojej górnej części szlak prowadzi przez malownicze odcinki jeziorne oraz pierwotnie dzikie bagna i rozlewiska. Atrakcji dodają tej trasie przebiegające wokół niej zalesione i miejscami bardzo strome zbocza porośnięte lasami. Spływ rozpoczyna się we wsi Dziki przy północnym brzegu jeziora Remierzewo. W miejscu niestrzeżonego kąpieliska. Końcowy etap spływu odbywa się w otoczeniu przybrzeżnych trzcinowisk, gdzie dopływa się do południowego brzegu drogi, która wiedzie do Bornego Sulinowa. Z prawej strony rzeka Płytnica uchodzi z jeziora Kniewo i płynie dalej uciążliwym, nieprzetartym nurtem przez rozległe obszary lasów, łąk i pól. W tym miejscu spływ szlakiem Górnej Płytnicy się kończy. Można ewentualnie wrócić tą samą trasą do miejscowości Dziki, tam gdzie spływ się rozpoczął. Szlak ten kwalifikuje się do tych o średnim stopniu trudności. Rzeka jest nieco zarośnięta, a w wodzie znajdują się powalone drzewa. Trasa jest krótka i zdecydowanie można ją polecić osobom, które dopiero zaczynają przygodę z kajakiem lub rodzinom z dziećmi jako jednodniową wycieczkę.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.