Follow Us
Ostatnio dodane:
Zadania SzLOT

Zadania SzLOT

Jesteśmy organizacją dla której ważny jest wysoki poziom realizowanych projektów oraz profesjonalizm. Nasze działania są wielokierunkowe. Służymy pomocą w organizacji spływów kajakowych po najciekawszych zakątkach Pojezierza Drawskiego. Jeśli jesteś pasjonatem jednośladów zapraszamy do skorzystania ze Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów. Natomiast gdy lubisz sporty wodne możesz skorzystać z jednego z najdłuższych wyciągów do nart wodnych w Europie lub zrelaksować się na strzeżonych przez ratowników WOPR plażach miejskich. Dzięki współpracy z innymi podmiotami takimi jak SAPiK i OSiR wspólnie możemy promować walory Szczecinka i okolic. Jako organizator turystyki odpowiadamy za tworzenie i sprzedaż oferty turystycznej, składającej się z atrakcji regionu Powiatu Szczecineckiego. Gwarancją wysokiego poziomu wykonywanych przez Szczecinecki LOT zadań jest poparcie, jakie wyrażają władze miasta i powiatu względem działalności stowarzyszenia. Samo jego powstanie było wynikiem podpisania listu intencyjnego przez Burmistrza i Starostę. W środowisku branżowym, SzLOT stawiany jest jako wzór dla innych lokalnych organizacji turystycznych. Uznanie dla nas wyrazili również partnerzy projektu Civitas Plus Renaissance z tak renomowanych, turystycznych miast jak Perugia we Włoszech, Skopie w Macedonii, Gorna Oryahovitsa w Bułgarii czy Bath w Wielkiej Brytanii. Z nimi wspólnie zrealizowaliśmy duży projekt, którego jednym z priorytetów był rozwój alternatywnych form transportu ułatwiających poruszanie się po mieście. Zapraszamy do korzystania z pomocy naszej organizacji. Zawsze chętnie służymy dobrą radą i wskazówkami w zaplanowaniu urlopu i pobytu w okolicach Szczecinka. Dzięki nam zakochasz się w Ziemi Szczecineckiej i chętnie tu wrócisz.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.