Rozkład rejsów Szczecineckich Statków 2024

with Brak komentarzy

Szczecineckie Tramwaje Wodne to niewątpliwe atrakcje turystyczne miasta. Statek spacerowy „Księżna Jadwiga” to jedna z najbardziej urokliwych jednostek pływających na całym Pojezierzu Drawskim. Dzięki przebudowie może obecnie zabierać na swój pokład 174 osoby. Statek ten doskonale nadaje się do organizacji … Czytaj więcej

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku zaprasza!

with Brak komentarzy

Szanowni Państwo! Dzisiaj rozpoczynamy emisję spotów filmowych, prezentujących atrakcje naszego regionu! W krótkich materiałach chcemy Wam zaprezentować to, co może sprawić, że Wasz pobyt w Szczecinku, czy też powiecie szczecineckim, zapamiętacie na długo. Z filmów tych dowiecie się co, gdzie … Czytaj więcej

Juchowo Farm

with Brak komentarzy

Juchowo Farm to edukacyjne gospodarstwo ekologiczne z misją i pasją. Morenowy krajobraz Pojezierza Drawskiego, na którym położone jest Juchowo oraz dziewicze walory przyrodnicze okolicy z dużym udziałem lasów i jezior sprawiły, że tereny te w przeszłości były słabo zaludnione i … Czytaj więcej

9. Szczecineckie Morsowisko

with Brak komentarzy

Szczecinecki Klub Morsów zaprasza na 9. Szczecineckie Morsowisko 2024, które odbędzie się 17 marca bieżącego roku, na Mysiej Wyspie. Wydarzenie to, patronatem objął Burmistrz Miasta Szczecinek. Poza atrakcjami bezpośrednio związanymi z kąpielą w zimnej wodzie, organizatorzy szykują wiele niespodzianek, które … Czytaj więcej

V MEMORIAŁ KAROLA ZACHARCZYKA

with Brak komentarzy

Już od 2 października 2023 ruszamy z zapisami na wyjątkowe zawody, do których bez wątpienia zalicza się „Memoriał Karola Zacharczyka”, rozgrywany na jego ukochanym Wierzchowie. Przed nami piąta, jubileuszowa edycja tych zmagań. Osoby, które znały Karola wiedzą, jak bliski jego … Czytaj więcej

1 2 3 4 12

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.