Follow Us
Ostatnio dodane:

Galeria Zdjęć – II Zawody Spinningowe z łodzi Osób Niepełnosprawnych 15-17.06.2018

Galeria Zdjęć – II Zawody Spinningowe z łodzi Osób Niepełnosprawnych 15-17.06.2018

II Zawody Spinningowe z łodzi Osób Niepełnosprawnych 15-17.06.2018

 

Druga edycja Spiningowych Zawodów Wędkarskich Z Łodzi Osób Niepełnosprawnych już za nami. O tych zmaganiach można by pisać bardzo dużo, ale nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że osoby, które w różny sposób doświadczone przez los, kolejny raz udowodniły jaką siłę ma pasja. Uśmiechy, gesty sympatii i życzliwości, pomoc, radość ze wspólnego spotkania i rywalizacji dominowały na jeziorze Trzesieko w Szczecinku w dniach 15-17 czerwca 2018 roku. W szczecineckich zmaganiach zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, ale wypada także podać, kto najlepiej wstrzelił się w gusta chimerycznie żerujących drapieżników.

Na najwyższym stopniu podium zawodów stanął Eugeniusz Błaszczak z Warszawy, łowca m.in. jedynego szczupaka zawodów. Na drugim miejscu uplasował się Rafal Pankiewicz ze Złotkowa, a na trzecim Roman Nosiadek z Wodzisławia Śląskiego. Dalsze miejsca zajęli: Janusz Roksela, Józef Florek (łowca największego okonia), Michał Szyćko, Robert Świerczewski, Wiesław Frąchowicz, Miłosz Smuga i Mariusz Pruchiński.

Równolegle do rywalizacji spinningistów odbywały się zawody dzieci i młodzieży ze SOSW Szczecinek oraz z sekcji Grupa wędkarska “catch&release” działającej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku Ceremonię zakończenia zmagań i dekoracji zwycięzców swoją obecnością uświetnili v-ce burmistrz Daniel Rak, prezes ZG PZW Teodor Rudnik Jr. i radny Marcin Kaszewski.

Sponsorami tej edycji zawodów byli: Miasto Szczecinek, Fox Rage, Sneck, Garmin, Fishing Madness – Pro Fishing Wear & Graphic Design, Mistrall, Berkley, Lureleader Polska, Spinmad, Mitchell, Deeper, Water King, Rybomania, Realistic Shad, Wiley X, Sokołów; Organizatorzy: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, SAPiK, OSIR Szczecinek, Wędkarze Bez Barier i Koło PZW Jesiotr działające w Szczecinku!

Dziękujemy wszystkim za udział! Zbierajcie siły na przyszły rok! Zapraszamy.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.