Follow Us
Ostatnio dodane:

Wyjazd na połów dorszy!

Wyjazd na połów dorszy!

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza na morskie wyprawy wędkarskie – połów dorsza w Bałtyku. Organizujemy wycieczki indywidualne oraz zorganizowane. Naszym portem docelowym jest Darłowo i najlepsze tam jednostki: kutry „Pilot 55” oraz „ Shannon”. Swój kunszt szlifuje na nich Kadra Narodowa.

Każdy kto zasmakował tego sportu już wie jaka to przyjemność i radość. Wędkarstwo morskie daje nie lada satysfakcję. To także wyzwanie dla naszych mięśni bo wyciągnięcie ryby z głębokości czasami nawet 50-60m wymaga sporej siły, kondycji a przede wszystkim wytrzymałości. To niepowtarzalne uczucie kiedy uda nam się wyłowić rybę z dna Bałtyku i szczęśliwie wciągnąć ją na pokład kutra męcząc się przy tym okrutnie. Każdy kto jeszcze nie zasmakował tego sportu powinien to zrobić, powinien choć raz w życiu stoczyć prawdziwą walkę z Dorszem – królem Bałtyku.

Plan wyjazdu dla grup zorganizowanych przedstawia się następująco:
5.30 – przyjazd oraz zaokrętowanie uczestników
6.00 – wypłynięcie z portu Darłowo
10.45 – 11.15 – ciepły posiłek
16.00 powrót do portu, zakończenie rejsu i zejście na ląd

Czas potrzebny na dotarcie do łowiska uzależniony jest od miejsc bytowania ryb ( 45 minut do 2 godzin)

Koszt wycieczki, rejs 10 godz.:

160 zł/ os. – dojazd we własnym zakresie.
200 zł/os. – z transportem ( tylko w przypadku kompletu uczestników)

Terminy:

  • 17.06.17 – Pilot 55
  • 08.07.17 – Shanon
  • 05.08.17 – Pilot55
  • 26.08.17 – Shanon
  • 01.10.17 – Pilot 55
  • 21.10.17 – Pilot 55
  • 19.11.17 – Pilot 55

Liczba miejsc ograniczona!
Maksymalna liczbo uczestników rejsu: Pilot 55 – 17 osób, Shannon – 18 osób

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.