Wybór ofert

with Brak komentarzy

I. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania i posadowienia 10 tablic informacyjnych zawierających zbiorcze mapy przebiegu szlaków.  

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. AnvilArt – Art. Krzysztof Wronowski, ul. Armii Krajowej 36/4, 78-400 Szczecinek

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Wronowskiego.   

______________________________________________________________________________


II. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania usługi polegającej na oznakowaniu ok. 577,5km szlaków rowerowych.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Paweł Górzyński, Znakarz szlaków turystycznych, ul. Sikorskiego 1-3/11, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Pawła Górzyńskiego.

______________________________________________________________________________


III. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania usługi polegającej na opracowaniu 20 tablic informacyjnych na temat infrastruktury militarnej znajdującej się w pobliżu szlaków rowerowych.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Krzysztof Kucharski, ul. Mierosławskiego 7a/14, 78-400 Szczecinek

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Kucharskiego.
______________________________________________________________________________


IV. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania usługi polegającej przygotowaniu miejsc na ustawienie punktów kontrolnych.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. WorkWeb Sp. z o.o., Maciej Lechowicz, ul. 1 Maja 5/1, 78-400 Szczecinek

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia 24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Macieja Lechowicza.  

______________________________________________________________________________

V. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania usługi polegającej na opracowaniu graficznym, wykonaniu i posadowieniu 20 tablic informacyjnych na temat infrastruktury militarnej znajdującej się w pobliżu szlaków rowerowych.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. WorkWeb Sp. z o.o., Maciej Lechowicz, ul. 1 Maja 5/1, 78-400 Szczecinek

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Macieja Lechowicza.  

______________________________________________________________________________

VI. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania usługi polegającej na opracowaniu 10 tablic informacyjnych zawierających zbiorcze mapy przebiegu szlaków rowerowych.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. WorkWeb Sp. z o.o., Maciej Lechowicz, ul. 1 Maja 5/1, 78-400 Szczecinek

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Macieja Lechowicza.  

______________________________________________________________________________


VII. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania usługi polegającej na montażu 52 tabliczek informacyjno kontrolnych.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. WorkWeb Sp. z o.o., Maciej Lechowicz, ul. 1 Maja 5/1, 78-400 Szczecinek

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia 24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Macieja Lechowicza.  

______________________________________________________________________________


VIII. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Wykonania usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu  52 sztuk tabliczek informacyjno – kontrolnych wraz z podstawa do zakotwienia.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. WorkWeb Sp. z o.o., Maciej Lechowicz, ul. 1 Maja 5/1, 78-400 Szczecinek

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  24 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Macieja Lechowicza.