Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy

with Brak komentarzy

Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy w Szczecinku jest to dawna synagoga, wybudowana w 1824 roku. Przetrwała wojnę z racji peryferyjnego położenia i niepozornego wyglądu. Adaptowana dla potrzeb liturgii prawosławnej w 1952 roku. Według innego źródła cerkiew Świętej Trójcy to dawny kościół ewangelicki – źródło to podaje ten sam rok budowy obiektu. Budynek murowany, kryty dachówką, usytuowany bokiem do ulicy. Elewacja pozbawiona dekoracji, okna półkoliste, wejście z boku. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków 19 marca 1984 pod nr 435.

Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy
ul. Szkolna 6, Szczecinek