Kamienice miejskie

with Brak komentarzy

Kamienice pochodzą z końca XIX w. i początek XX w. Jest to jedna z najważniejszych ulic w mieście posiada zabudowę eklektyczną. Współczesny deptak jest królową szczecineckich dróg. Teraz został zamieniony na deptak, ale jeszcze 30 lat temu, była to wyłożona kostką granitową, ważna arteria komunikacyjna po której jeździły miejskie autobusy. Dzisiaj przechodząc przez żelbetową kładkę, nawet nie zauważamy przepływającej pomiędzy XIX wiecznymi kamienicami wąskiej i płytkiej rzeki Niezdobnej. Trzeba przyznać, że zarówno dzisiaj, jak i przed wiekiem ulica miała swoją specyficzną aurę. Z południowej części do dzisiaj uchowały się jedynie trzy kamienice, a i te w ostatnich latach pozbawiono przylegających do nich oficyn z podwórzami – studniami. Do 1938 roku była główną ulicą handlową. Tutaj też znajdowało się najwięcej żydowskich sklepów. Na przełomie 1910 i 1911 roku Szczecinek liczył ok. 11 tys. mieszkańców, z czego 215 osób było pochodzenia żydowskiego. Żydzi byli właścicielami ok. 70 domów na terenie miasta – to dane wg źródeł żydowskich.

Kamienice Miejskie

Deptak, Szczecinek