Kamienice miejskie

with Brak komentarzy

Kamienice usytuowane przy ulicach Bohaterów Warszawy i Władysława Bartoszewskiego pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Są to obecnie jedne z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście. Wybudowane zostały w stylu eklektycznym. Współcześnie zostały zamienione na deptak, ale dawniej były to ważne arterie, po których jeździły miejskie autobusy.

Spacerując nimi, przechodząc przez żelbetową kładkę, nawet nie zauważamy przepływającej pomiędzy XIX wiecznymi budynkami wąskiej i płytkiej rzeki Nizicy. Trzeba przyznać, że zarówno dzisiaj, jak i przed wiekiem ulice te miały swoją specyficzną aurę.

W południowej części ulicy Bohaterów Warszawy, do dzisiaj zachowały się jedynie trzy kamienice, a i te w ostatnich latach pozbawiono przylegających do nich oficyn z podwórzami – studniami.  Do 1938 roku ulica ta była główną ulicą handlową miasta. Tutaj też znajdowało się najwięcej żydowskich sklepów. Na przełomie 1910 i 1911 roku Szczecinek liczył ok. 11 tysięcy mieszkańców, z czego 215 osób było pochodzenia żydowskiego. Żydzi byli właścicielami ok. 70 domów na terenie miasta – to dane wg źródeł żydowskich.

Kamienice Miejskie

Deptak, Szczecinek