Kościół Św. Ducha

with Brak komentarzy

Kościół Świętego Ducha w Szczecinku – świątynia wybudowana w 1923 r. w stylu neoromańskim według projektu inż. K. Kuhna staraniem katolików, nazywany Polskim Kościołem. 20 grudnia 1923 roku kościół konsekrował kardynał Adolf Bertram z Wrocławia. Parafia liczyła w 1926 roku około 280 wyznawców, w tym około 80 Polaków. Stąd zwany był często „polskim kościołem”. W czasie okupacji świątynia była miejscem spotkań Polaków. Pod koniec wojny w 1945 roku wnętrze kościoła zostało zniszczone i splądrowane. Do 1945 jedyny kościół katolicki w mieście. Był pierwszą świątynią w mieście otwartą po wojnie. W 1966 r. wnętrze kościoła zostało gruntownie przebudowane i dostosowane do nowej posoborowej liturgii. Wyburzono wówczas m.in. ambonę i drewnianą emporę. W centralnym miejscu prezbiterium umieszczono duży drewniany krzyż autorstwa znanego krakowskiego rzeźbiarza M. Chromego. Od 1945 do 1973 kościół rektoralny, od 1973 ponownie parafialny. W roku 2002 kościół został rozebrany. Pozostał tylko fronton, ściana południowa i zakrystia. Nastąpiła przebudowa świątyni według projektu pani Joanny Sapiehy-Kopickiej i jej męża. Kościół obecnie jest szerszy o 10 m i wyższy ok. 4 m. Wykonany z cegły klinkierowej z dachem spadzistym pokrytym dachówką ceramiczną. Nad świątynią góruje ogromny betonowy krzyż. Wewnątrz w prezbiterium znajduje się krzyż z poprzedniego kościoła, w który wbudowane jest tabernakulum. W całym kościele wraz z chórem jest ok.470 miejsc siedzących. Pod kościołem jest kaplica Miłosierdzia Bożego, a obok kościoła znajduje się klasztor Redemptorystów.

 

Kościół Św. Ducha

ul. Klasztorna 23, Szczecinek

tel. + 48 94 372 48 48, 374 27 02