Muzeum Regionalne

with Brak komentarzy

Muzeum Regionalne w Szczecinku jest jednym z najstarszych na Pomorzu Zachodnim. Powstało już w 1914 roku i tylko niektóre muzea pomorskie mogą poszczycić się starszą metryką.

Jego archeologiczne zbiory pochodzą głównie z badań wykopaliskowych prowadzonych w regionie przez Aleksandra Stafińskiego i jego następców. Na szczególną uwagę zasługuje kamienny posąg bożka słowiańskiego znaleziony w  jeziorze niedaleko Łubowa, ceramika, biżuteria oraz narzędzia myśliwskie. Wśród zgromadzonych zbiorów zachowało się ponad 130 obiektów związanych z kulturą myśliwską. Znajdują się tutaj przykłady broni palnej i białej, oporządzenie myśliwskie, akcesoria oraz elementy wyposażenia salonów myśliwskich. Większą ich część stanowią obiekty wykonane w XIX wieku, a najcenniejsze pochodzą z wieku XVIII.

Złotnicze zbiory to zarówno srebra sakralne jak i stołowe, wśród nich zbiory: „Srebra Pomorskie“, „Judaica“, „Skarb z Budowa”. Niestety, regionalne zbiory czyli praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945.

Z chwilą reaktywowania Muzeum, w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji, która posiada obecnie rzeźbę, elementy wyposażenia domu, suweniry itd. związane z miastem i regionem. Jego ekspozycja to  również militaria: broń, wyposażenie, mundury, dokumenty. Natomiast zbiory malarskie to głównie artyści związani z miastem i regionem. Inną grupę eksponatów stanowią numizmaty: monety, medale, notgeldy; druki – karty pocztowe, fotografie, dokumenty, plany architektoniczne itd.. Z dziejów miasta i regionu – malarstwo, rzeźba, wyroby kowalskie i złotnicze itd., związane z historią naszego grodu,  od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

Sala szlachecka posiada obiekty kultury materialnej związane ze szlachtą pomorską: rodem Golzów z Siemczyna, Herzbergów z Lotynia, Podewilsów z Krągu. Sala garnizonowa zawiera dzieje szczecineckiego garnizonu, od końca XVII wieku do XX wieku. Sala sreber posiada ponad sto przedmiotów wykonanych od XVIII do początku XX wieku w europejskich warsztatach złotniczych.  Muzeum posiada również ofertę edukacyjną np. lekcje muzealne oraz wystawy.

Muzeum Regionalne
ul. Szkolna 1, Szczecinek
tel. 94 37 409 77
www.muzeum.szczecinek.pl