Follow Us
Ostatnio dodane:

Mysia wyspa, plaże i tramwaje wodne

Mysia wyspa, plaże i tramwaje wodne

Malownicze jezioro nad którym leży Szczecinek zachęca do spędzania nad nim czasu w letni dni. Mieszkańcy i turyści mogą przebierać w różnych sposobach spędzania czasu. Jedną z ciekawszych atrakcji jest unikalny środek transportu – tramwaj wodny. Przy pomocy tego nie typowego pojazdu możemy przemieszczać się nie tylko w różne części parku ale i na drugą stronę jeziora.
Szczecinecki Tramwaj Wodny „Bayern” to jedna  z nielicznych tego typu jednostek w Polsce. Jest integralną częścią miejskiego systemu komunikacyjnego. Kursuje zgodnie z własnym rozkładem jazdy,  zatrzymując się na wyznaczonych przystankach. Zabiera na swój pokład 54 pasażerów. Jego wystrój nawiązuje do jednostek, które przeszło 60 lat temu pływały po szczecineckim jeziorze.

W 2007 roku  Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała Bayern prestiżową nagrodą –  „Turystyczny Produkt Roku 2007”. Rejs statkiem trwa około jednej godziny.

„W tym czasie będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć Szczecinek z nieco innej perspektywy. Miłośnicy leśnych wędrówek i gotowania  „pod chmurką” będą mogli wysiąść na drugim brzegu jeziora i skorzystać z miejsc przygotowanych do grilowania na Mysiej Wyspie lub udać się na długi spacer po bardzo malowniczym szlaku pieszo-rowerowym, który okala jezioro Trzesiecko.”

“Mysia Wyspa” – to wspaniałe miejsce do spędzania czasu z rodziną w upalne, letnie dni. Spora odległość od rozgrzanych budynków oraz bliskość wody i lasu sprawia że nawet w najbardziej gorące dni możemy tu złapać świeżą bryzę i wypocząć. Jest tu pomost, kąpielisko i plaża na którą piasek został przywieziony z nad morza! Są leżaki, parasole, punkt gastronomiczny i ognisko na którym zawsze można upiec sobie kiełbaskę.

W parku miejskim znajdują się również dwa inne kąpieliska które w sezonie są zabezpieczane przez ratowników. Jest też pomost na którym zjemy świeżą smażona rybę.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.