Follow Us
Ostatnio dodane:

Mysia Wyspa

Mysia Wyspa

Mysia Wyspa do końca niemieckiego Szczecinka było to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc. O popularności Wyspy świadczy to, że właśnie tutaj na niedzielne majówki przypływały tysiące mieszkańców miasta. W tym czasie głównym środkiem lokomocji były dwa wodne tramwaje – „Hindenburg”, który jednorazowo zabierał na pokład do 250 pasażerów (dane na podstawie turystycznego informatora z 1939 r.) i znacznie mniejszy „Neustettin” przemianowany potem na „Adolf Hitler” na 50 osób. Przed Wojną znajdowała się na wyspie restauracja która, mogła jednorazowo ugościć prawie 1200 osób. W sali restauracyjnej budynku mieściło się stosunkowo niewiele miejsc większość znajdowała się na wolnym powietrzu. W przedwojennym informatorze wyliczono, że dotarcie na Mysią piechotą, zajmowało ok. 1 godziny. Zalecano przy tym, aby korzystać z drogi przez Marienthron (dzisiejsze Świątki). Nieznane są dzieje restauracji na Mysiej Wyspie po 1945 roku.  Wiemy jedynie, że do połowy lat 50-tych przetrwała drewniana konstrukcja galerii i pomosty. Potem przez lata Mysią Wyspę przejęła we władanie przyroda. W latach 70-tych na środku wyspy leśnicy postawili kolistą, drewnianą wiatę ze stołami i siedziskami. Wyspa zmieniła się dopiero w 2006 roku. Zaczęło się nie bez problemów stawianych ze strony nadleśnictwa. Oczyszczono teren wycinając krzaki i kilkanaście drzew. Dzięki temu możliwy stał się dostęp do wody. Po przejęciu w 2010 roku Mysiej Wyspy przez miasto, możliwa była budowa potężnego pomostu, umożliwiającego przybijanie w tym miejscu tramwajów wodnych. Również do wyspy doprowadzono wodę i kanalizację oraz energię elektryczną. Jak wskazują na to tłumy wypoczywających w tym miejscu mieszkańców i gości jej popularność wzrasta z roku na rok.

 

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.