Spichlerz

with Brak komentarzy

Spichlerz został wybudowany najprawdopodobniej w połowie XIX wieku w miejscu starego, książęcego młyna. Na winiecie mapy opracowanej w 1618 roku przez Eilhardusa Lubinusa – niemieckiego matematyka i kartografa – zaznaczony był w tym miejscu młyn książęcy i prawdopodobnie właśnie spichlerz, co pozwala sądzić, że znajdował się tu przynajmniej od XVII wieku. Potwierdza to też nazwa sąsiedniej ulicy, która nazywa się Młynarska. Dolne partie murów, od strony rzeki Nizicy, wykonano z kamienia polnego. Górne, z wyjątkiem ścian szczytowych, mają konstrukcję szachulcową z widocznym drewnianym szkieletem, o wypełnieniem ceglanym.

Budynek odnowiono w 2006 roku. Stanowi on ważną atrakcję turystyczną miasta. Do 2014 roku był własnością CSI Słowianka. Obecnie znajduje się w rękach prywatnego właściciela, który modernizuje obiekt tak, aby wkrótce pełnił funkcje restauracyjno-hotelowe. 

 

Spichlerz
ul. plac Sowińskiego, Szczecinek