Wybór ofert

with Brak komentarzy

I. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Opracowania dokumentu Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Forum Turystyki Regionów, ul. Korzeniowskiego1, 70-211 Szczecin.
  2. Józef Wróblewski, ul. Margonińska 27, 64-840 Budzyń.

Obaj oferenci spełnili warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia 10 kwietnia 2019r. Obie oferty opiewały na tę samą kwotę.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Forum Turystyki Regionów.

______________________________________________________________________________

II. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ankietowych na grupie 1000 wędkarzy z całej Polski dotyczące powiatu szczecineckiego jako regionu wędkarskiego.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Forum Turystyki Regionów, ul. Korzeniowskiego1, 70-211 Szczecin.

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  10 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Forum Turystyki Regionów.

______________________________________________________________________________

III. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Opracowanie raportu o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. brak

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W związku z brakiem ofert komisja zdecydowała, że raport dotyczący stanu turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego wykona doświadczony pracownik Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.