Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19

with Brak komentarzy

Kochani,

poniżej przedstawiamy Wam wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz rekomendowane informacje dla punktów Informacji Turystycznej wraz z wytycznymi dla klientów. Wszystkie wytyczne zostały opracowane przy współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Cel wdrażanych procedur:
– Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości hoteli/obiektów/pensjonatów.
– Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
– Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli/obiektów/pensjonatów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia .
– Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
– Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
– Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 -Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
 -Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Więcej szczegółów znajdzie w dokumentach do pobrania. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi!

Wszystkim życzymy zdrowia i wytrwałości w najbliższych dniach!