Zamek Książąt Pomorskich

with Brak komentarzy

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku początkowo stał na wyspie położonej na jeziorze Trzesiecko, ale pod wpływem prac melioracyjnych przeprowadzanych w latach 1780-84 oraz 1866-68 obniżony został poziom wody tego akwenu i wyspa, na której usytuowany był Zamek zmieniła się w półwysep. Równocześnie na osuszonych terenach powstał park w stylu angielskim, który w czasach międzywojennych powiększony został o „Ogród Różany” i „Muszlę Koncertową”. Południowe, najstarsze skrzydło Zamku pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku. Zbudowane zostało w miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego. W wyniku późniejszych przeróbek, od XVI do XX wieku, obiekt ten nie zachował swojego pierwotnego charakteru. Pozostałe dwa skrzydła – wschodnie i północne, pochodzą z XIX i XX w. W roku 1606 Zamek został podniesiony do rangi oprawy wdowiej książąt zachodniopomorskich. Najpierw mieszkała w nim księżna Anna, wdowa po Bogusławie XIII, a potem od 1622 do 1650 roku księżna Jadwiga Brunszwicka, wdowa po księciu Ulryku. Szczególnie ta druga zasłużyła się w pamięci mieszkańców miasta, poprzez pomoc finansową dla tutejszego kościoła, a przede wszystkim dzięki ufundowaniu – jednego z pierwszych na Pomorzu Zachodnim – Gimnazjum. W roku 1653 zamek przejęła Brandenburgia i od tego czasu zaczął chylić się ku upadkowi. W pierwszej połowie XVIII wieku ulokowane były w nim sąd i więzienie, a w latach 1780-93 mieściła się tam uruchomiona przez Fryderyka Wielkiego manufaktura pasów brzusznych. W latach 1800-1880 był tu szpital oraz przytułek dla ubogich i chorych. W okresie II wojny światowej, w starym skrzydle zamkowym, prawdopodobnie swoją siedzibę miało szczecineckie Gestapo. Po wojnie Zamek zajmowało wojsko. Następnie w skrzydle północnym i wschodnim swoja siedzibę znalazła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Pozostała część Zamku – Dom Rycerski, po remoncie w latach 1964-1966, stała się hotelem turystycznym państwowego przedsiębiorstwa Jantar. Po przemianach w 1989 roku i upadku tej firmy budynek opustoszał. W 1996 roku Zamek został sprzedany prywatnemu właścicielowi, w którym pokładana była nadzieja na przywrócenie jego dawnej świetności. Ostatecznie jednak, w skutek braku jakichkolwiek działań zmierzających do remontu został on w 2007 roku odkupiony przez miasto Szczecinek.

W 2011 roku Urząd Miasta Szczecinka rozpoczął kompleksową rewitalizację jego zabytkowego, południowego skrzydła, w którym mieści się obecnie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe. Oficjalne otwarcie CK Zamek w Szczecinku odbyło się 14 września 2013 roku. Po gruntownym remoncie współfinansowanym przez Unię Europejską, obiekt zyskał nowe funkcje –  można tu zorganizować konferencję na 150 osób, zjeść w klimatycznej restauracji, przenocować w „Komnacie Białej Damy” lub innym pokoju, a także biesiadować w piwnicznym pubie czy też obejrzeć wystawę współczesnej sztuki w znajdującej się w Zamku galerii.

 

Zamek Książąt Pomorskich – Centrum Konferencyjne ZAMEK
ul. Mickiewicza 2, Szczecinek
tel. + 48 94 713 73 10
www.zamek.szczecinek.pl