Zbrojownia

with Brak komentarzy

Dawna zbrojownia landwery (pospolitego ruszenia) w Szczecinku wzniesiona została w połowie XIX wieku. Widać w niej analogie do architektury Ratusza. W budynku tym w 1866 roku, mjr pruski F.W. Kasiski, dowódca pułku pospolitego ruszenia, zorganizował wielką wystawę archeologiczną, pierwszą w dziejach miasta. Na wystawę tę złożyły się obiekty z jego własnych wykopalisk m.in. z odkrytej osady palowej w Parsęcku. Do roku 1881, tj. do chwili śmierci Kasiskiego, wystawa rozrosła się znacznie i liczyła 702 pozycje. Kolekcja ta była tak duża, że nie mogło jej przejąć Muzeum w Szczecinie i na tyle interesująca, że zakupiło je Królewskie Muzeum w Berlinie. F.W. Kasiski był także wybitnym kryptologiem, zupełnie niedawno w tej dyscyplinie odkrytym. Po roku 1945 w gmachu tym mieścił się urząd bezpieczeństwa obecnie mieszkania.

Zbrojownia
ul. Kościuszki 23, Szczecinek