Zbrojownia

with Brak komentarzy

Dawna zbrojownia landwery (pospolitego ruszenia) w Szczecinku, wzniesiona została w połowie XIX wieku. Widać w niej analogie do architektury szczecineckiego Ratusza. W budynku tym w 1866 roku, major pruski Friedrich Wilhelm Kasiski – dowódca pułku pospolitego ruszenia – zorganizował wielką wystawę archeologiczną, pierwszą w dziejach miasta Szczecinka. Złożyły się na nią obiekty z jego własnych wykopalisk m.in. z odkrytej osady palowej w Parsęcku. Do roku 1881, do chwili śmierci Kasiskiego, wystawa rozrosła się znacznie i liczyła 702 pozycje. Kolekcja ta była tak duża, że nie mogło jej przejąć Muzeum w Szczecinie i na tyle interesująca, że zakupiło ją Królewskie Muzeum w Berlinie. Friedrich Kasiski był także wybitnym kryptologiem, zupełnie niedawno w tej dyscyplinie odkrytym. Po roku 1945 w gmachu po zbrojowni mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa.  Obecnie znajdują się tam mieszkania prywatne.

Zbrojownia
ul. Kościuszki 23, Szczecinek