Follow Us
Ostatnio dodane:

Galeria Zdjęć – CRAZY FISHERMEN TROPHY SZCZECINEK 18-21.10.2018

Galeria Zdjęć – CRAZY FISHERMEN TROPHY SZCZECINEK 18-21.10.2018

CRAZY FISHERMEN TROPHY SZCZECINEK 18-21.10.2018

Za nami największe zawody wędkarskie CRAZY FISHERMEN TROPHY, które trwały od 18 do 21 października 2018 roku w Szczecinku.

W zawodach brało udział 300 uczestników – 150 teamów. Zawody odbyły się na dwóch jeziorach Trzesiecko i Wierzchowo.

Na jeziorze Trzesiecko złowiono 43 ryby, na jeziorze Wierzchowo 29 ryb.

Złowiono łącznie: 5 sandaczy, 12 szczupaków i 55 okoni wymiarowych.

Największą rybę – Szczupak – 90,7  złowił Paweł Pachucki Team Okoń Olsztyn.

Największa ryba – Sandacz – 68,8  złowił Marek Pawłowski Team Markus Gryfino.

Największa ryba – Okoń – 46,4  złowił Artur Matuszewski Team Bieszczady.

 

Ostatnie miejsce w klasyfikacji zajął Shark Fishing Team Elbląg 25,2 Tomasz Skubisz / Robert Szarkow.

WYNIKI ZAWODÓW – KLASYFIKACJA GENERALNA

10 Miejsce – Gibon Team – Aleksander Komejsza/Wojtek Jacek – 84,1

9 Miejsce – Maniak Team – Marcin Biniakiewicz/ Hubert Dzięglewicz – 90

8 Miejsce – Okoń Olsztyn – Przemysław Kata/Paweł Pachucki – 90,7

7 Miejsce – FFS – Daniel Wojnar/Przemysław Kosior – 94

6 Miejsce – Fishing STORE.PL TEAM – Łukasz Myśliwiec/Kamil Grzelak – 114

5 Miejsce – Barduta PL TEAM – Dawid Ziółkowski/Marcin Roszko – 131,6

4 Miejsce – Markus Gryfino – Marek Pawłowski/ Tomasz Markiewicz – 133,5

3 Miejsce – Fishing 4Fun Pleszew I – Darek Wawroski / Krzysztof Kałużny – 138,6

2 Miejsce – Kris Fishing Team – Ireneusz Gębski / Krzysztof Konieczny – 163,9

1 Miejsce – AMUR – KRZYSZTOF ZARĘBSKI / DARIUSZ GORKOWIENKO –  171,5 

Podziękowania dla sponsorów i wszystkich, którzy byli współorganizatorami CRAZY FISHERMEN TROPHY SZCZECINEK 2018. Podziękowania dla miasta, powiatu, gminy, SzLOT, OSiR, SAPiK, FINVAL, Savage Gear, Crazy Fishermen, Lowrance, Okuma, Dragon, Abu Garcia, Shimano, Slovensky Rybar, Berkley, Wiley X, Wędkarski Świat, Wiadomości Wędkarskie, Drukarnia SVD, woblery TG, Scandica, Dragon, Eventur Fishing, Fishing Planet.

ZAPRASZAMY ZA ROK !!!

 

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.