Follow Us
Ostatnio dodane:

Głosowanie na Budżet Obywatelski!

Głosowanie na Budżet Obywatelski!

Po raz kolejny wspieramy naszych lokalnych wędkarzy! Szczególnie tych, którzy mają utrudnione możliwości uprawiania swojego hobby! W końcu zostały ogłoszone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Każda propozycja jest warta uwagi i powinna być zrealizowana – jednak trzeba wybrać te najciekawsze i najbardziej potrzebne, dlatego też serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Szczecinka do głosowania m.in. na projekt nr 10!!

Głosować możecie tutaj: GŁOSOWANIE ON-LINE

Celem projektu jest budowa pomostów, które umożliwią wędkarzom niepełnosprawnym bezpieczne oddawanie się swojej pasji. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, stwarzanie możliwości bezpiecznego i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, to zadanie nowoczesnego miasta, otwartego na potrzeby wszystkich grup społecznych.

Celem głównym projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także osób starszych, które dotychczas miały ograniczone możliwości bezpiecznego wędkowania, poprzez wybudowanie dwóch kładek (pomostów) na stałe związanych z umocnionym brzegiem jeziora Trzesiecko, na wysokości Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa, gdyż ulica Księżnej Elżbiety umożliwia osobom poruszającym się na wózkach, na komfortowy dojazd niemal do samego jeziora i wypakowanie całego ekwipunku. Stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku, wyciąganie osób niepełnosprawnych z domu, to zadanie, którego powinni się podejmować wszyscy, mający na to wpływ, Planowane pomosty mają kształtem nawiązywać do tarasu widokowego, który obecnie stoi na przedłużeniu ulicy Witolda Pileckiego. Ma mieć kształt półokręgu, o średnicy 3 metrów. Od normalnych pomostów odróżnia go to, że balustrada w jego centrum jest znacznie niższa od standardowej. Takie rozwiązanie umożliwia komfortowe i bezpieczne wędkowanie osobie na wózku inwalidzkim.Dotychczas, pomimo dobrze rozbudowanej infrastruktury na jeziorze Trzesiecko, jeszcze nie uwzględniono potrzeb wędkarzy poruszających się na wózkach inwalidzkich, dlatego też projekt ten umożliwia zlikwidowanie tej bariery, mocno ograniczającej niepełnosprawnym ruchowo możliwość oddawania się tej pasji. W dobie mocno starzejącego się społeczeństwa budowa takich konstrukcji staje się koniecznością.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.