Follow Us
Ostatnio dodane:

II Zawody Spinningowe z Łodzi Osób Niepełnosprawnych w Szczecinku!

II Zawody Spinningowe z Łodzi Osób Niepełnosprawnych w Szczecinku!

W dniach 15-17 czerwca 2018 na wodach szczecineckiego jeziora Trzesiecko odbędzie się druga edycja Spinningowych Zawodów z Łodzi Osób Niepełnosprawnych. Zaproszenie do udziału w zmaganiach kierujemy do osób z dysfunkcją ruchu oraz niewidomych. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, łodzie wędkarskie oraz pozwolenia na półów ryb. Wpisowe wynosi 250,00 zł, od zawodników wymagana jest karta wędkarska oraz obecność pełnoletniego opiekuna. Główne zasady, które przyświecają tym zawodom to przede wszystkim “catch & release”, ale nie tylko – najważniejsze są: współzawodnictwo, partnerstwo oraz integracja, pomimo starań o wyjątkowe nagrody i miejsce na podium. Pierwsza edycja Zawodów była imprezą, która odbiła się bardzo dużym echem w środowisku wędkarskim, a także pozwoliła na przełamanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Była to pierwsza tego typu impreza w Europie, a mogło się to odbyć dzięki współpracy Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystyczne, Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz stowarzyszenia Wędkarze Bez Barier. Zawody uzyskały ogromne wsparcie nie tylko ze strony Miasta Szczecinek, ale także od firm wyznaczających nowe trendy na rynku wędkarskim, jak i od wielu polskich rękodzielników i producentów , którzy niezmiernie przyczynili się do sukcesu imprezy. I Zawody Spinningowe z Łodzi Osób Niepełnosprawnych to był tylko początek wielu kolejnych wydarzeń aktywizujących osoby niepełnosprawne i łamiących bariery teoretycznie(!) nie do przeskoczenia, dlatego w tym roku podchodzimy do całej akcji z jeszcze większą motywacją i zaangażowaniem. Motto imprezy to “WSZYSCY ŁOWIMY TAK SAMO”! Współpraca organizatorów na wielu płaszczyznach pozwoliła na pokazanie fenomenu tego wydarzenia nie tylko na arenie polskiej, ale również europejskiej.

Jeśli chcesz wziąć udział w tej niezwykłej imprezie to zapraszamy do kontaktu z organizatorami:

Wędkarze Bez Barier – Norbert Stolarczyk tel. +48 506 680 611

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna tel. +48 536 924 998

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.