Follow Us
Ostatnio dodane:

IX Międzynarodowy Festiwal Balonowy o Memoriał Kurta Hummela 6-8.07.2018

IX Międzynarodowy Festiwal Balonowy o Memoriał Kurta Hummela 6-8.07.2018

IX Międzynarodowy Festiwal Balonowy o Memoriał Kurta Hummela 6-8.07.2018

Miejscem Festiwalu Balonowego 2018 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3. Wszystkie starty balonów oraz Nocna Gala Balonów odbywać  się będą w tym samym miejscu. Wyjątkiem jest lot w niedzielny wieczór. Wtedy piloci decydują o miejscu startu indywidualnie, a celem ich lotu będzie flaga umieszczona na pływającej platformie na jeziorze Trzesiecko.

Program Festiwalu:

Piątek 6 lipca

godz. 18:00 – Pierwszy Start Balonów – Podczas tego lotu rozegrana zostanie konkurencja “Pogoń za lisem”- OSiR

Sobota 7 lipca

godz. 18:00 – Drugi Start Balonów  – Podobnie jak w locie z dnia wcześniejszego, rozegrana zostanie konkurencja “Pogoń za lisem”- OSiR

godz. 22:00 – Nocna Gala Balonów to prawdziwa uczta dla Publiczności, Balony będą ustawione w półkolu przed trybunami na Boisku Bocznym- OSiR

Niedziela 8 lipca

godz. 5:30 – Trzeci Start Balonów – balony startują o wschodzie słońca, lot nazwany jest”Just for Fun” – OSiR

godz. 18:00 – Czwarty Start Balonów – Rozegranie konkurencji Splash – or – Grab, w wolnym tłumaczeniu “Chlapnij w wodę lub zgarnij nagrodę”

Więcej informacji:

http://www.balonywszczecinku.pl/

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.