KURS na PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

with Brak komentarzy


Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego oraz prowadzonego równolegle kursu na licencję holowania obiektu za motorówką. Cena każdego z kursów zawiera: wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Motorowodnego i Nart Wodnych oraz książkę „Vademecum motorowodne”.


Termin 1-2-3 września 2023!


Wymagania do uzyskania patentu sternika motorowodnego: ukończony 14 rok życia zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.


Uprawnienia sternika motorowodnego:
*prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
*prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.


Cena kursu na patent sternika motorowodnego: 650,00 zł plus opłata egzaminacyjna w wysokości 250,00 zł oraz koszt wydania patentu 50,00 zł – łącznie 950,00 zł
Cena kursu na holowanie obiektu 390,00 zł plus opłata egzaminacyjna w wysokości 250,00 zł oraz koszt wydania patentu 50,00 zł – łącznie 690,00 zł


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłatę egzaminacyjną w wysokości 125,00 zł oraz opłatę za wydanie patentu 25,00 zł po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej – łącznie 800,00 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2023.

Aby zgłosić swój udział w kursie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego (plik znajduje się pod tekstem) oraz odesłanie wypełnionego na adres mailowy: sylwia@szlot.pl

Opłaty należy dokonać na konto SzLOT:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek: 86 8566 1042 0500 5231 5004 0001W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek Kurs na patent sternika motorowodnego.

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek
www.szlot.pl
e-mail: sekretariat@szlot.pl
Tel. +48 536 924 998

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: