Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium

with Brak komentarzy

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie na rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19”. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 10.40.

 Czas rejestracji upływa 10 grudnia br. o godz. 14.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat możliwości wsparcia
mikro, małych i średnich przedsiębiorców z sektora turystyki z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy doświadczają trudności z powodu pandemii COVID-19.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. Planowane zakończenie – godz. 10.40.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub 606 985 226)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 10.12.2020 r.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach
czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach
i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:
Joanna Błaszkiewicz
Edyta Wieleba – Matyśniak
Karolina Filowiat