Pomoc dla przedsiębiorców

with Brak komentarzy

Mając na uwadze problemy z jakimi się Państwo borykacie od kilku tygodni, poniżej przedstawiamy dwie propozycje pomocy, które dla przedsiębiorców z Województwa Zachodniopomorskiego przygotowali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zachęcamy do zapoznania i skorzystania z obu propozycji pomocy.

INFORMACJA PRASOWA

DZIĘKI ZARR S.A. WŁAŚCICIELE MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH. ROZWIĄZANIE STANOWI ELEMENT ZACHODNIOPOMORSKIEGO PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO.

ZARR S.A., podejmując szybkie i skuteczne działania w celu wspierania przedsiębiorstw, zmagających się z trudnościami gospodarczymi w wyniku epidemii COVID-19, z dniem 21 kwietnia br. uruchamia nowy produkt finansowy – pożyczkę płynnościową.

Pożyczka udzielana jest ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, działającego w strukturach ZARR, w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

– Przygotowaliśmy ofertę pożyczki, która pomoże wielu firmom z sektora MŚP przezwyciężyć skutki COVID19. Utrzymanie płynności to obecnie jedno z największych wyzwań dla wielu firm. Dzięki pożyczce do firm trafi 38 mln zł. O pieniądze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej  – mówi Robert Michalski, prezes ZARR S.A.

Nowy produkt daje firmom możliwość pozyskania do 250 000 zł z okresem kredytowania do 5 lat (60 miesięcy) na finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

Pożyczka to szansa dla MMŚP, którzy m.in. posiadają status  mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia).

Pożyczka płynnościowa to zupełnie nowy produkt, który ma wesprzeć przedsiębiorców dotkniętych kryzysem i pomóc przetrwać im na rynku w dobie pandemii. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla kredytów w bankach. Co więcej, udzielana może być co do zasady na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nie jest wymagany wkład własny.

Dodatkowo, przedsiębiorca ma prawo do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek, od dnia jej przyznania, co oznacza, że pierwszą ratę będzie mógł zapłacić dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.

Jako podstawowe zabezpieczenie przyznawanych Pożyczek, przedsiębiorca zobowiązany będzie wystawić weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Inne będą zależne od sytuacji finansowej wnioskodawców oraz od wnioskowanej kwoty Pożyczki. Dzięki takim korzystnym warunkom, firmom łatwiej będzie przetrwać trudny okres tąpnięcia gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19.

Przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskaniem wsparcia, wszelkie formalności będą mogli załatwić zdalnie. Wypełnione dokumenty, dostępne na stronie www.zarr.com.pl, należy wysłać na adres: pozyczkiZFR@zarr.com.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: + 48 512 205 846 oraz +48 512 205 545.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linkach zamieszczonych poniżej oraz pod numerami telefonów lub adresami e-mail w nich wskazanymi.

1.Propozycja Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego oraz ZARR S.A.

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/38-milionow-zlotych-marszalek-olgierd-geblewicz-i-zarr-uruchamiaja-pozyczki-dla-przedsiebiorcow

2. Propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/aktualnoci/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-1/