Follow Us
Ostatnio dodane:

Relacja z Podlodowych Zawodów Wędkarskich o “Puchar Burmistrza Szczecinka”

Relacja z Podlodowych Zawodów Wędkarskich o “Puchar Burmistrza Szczecinka”

W ubiegłą niedzielę – 14 lutego, Miasto Szczecinek i Okręg Koszaliński PZW zorganizowały sportowe podlodowe zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Szczecinka” – areną zmagań było jezioro Wilczkowo.

Rywalizacja przebiegała w dwóch dwugodzinnych turach, w następujących kategoriach: Mistrzostwa Okręgu Koszalińskiego PZW, Otwarte Mistrzostwa Szczecinka i najlepszy zawodnik ze Szczecinka. Zgłosiło się do niej 28 wędkarzy, między innymi  z Koszalina, Barwic, Szczecinka, Drawska Pomorskiego i Złocieńca, a także z tak odległych miejscowości jak Gdańsk czy Świecie.

Organizatorzy zadbali o atrakcyjne nagrody, o bezpieczeństwo (WOPR), a także o to, aby każdy z uczestników miał dostęp do ciepłych posiłków, kawy czy gorącej herbaty.

Co prawda, w przeciwieństwie do treningów, które pokazały potencjał jeziora Wilczkowo,  podczas zawodów ryby nie chciały zbytnio współpracować, to jednak stwierdzić trzeba, że zwycięzcami zostali wędkarze, którzy od początku byli zaliczani do faworytów.

Po zakończeniu drugiej tury zmagań, sędzia główny Jan Kujawski, ogłosił wyniki oficjalne zawodów o  „Puchar Burmistrza Szczecinka”. Przedstawiały się one następująco:

Najlepszym zawodnikiem ze Szczecinka został Garush Poghosyan – koło PZW Jesiotr Szczecinek, który w klasyfikacji generalnej zajął 4 miejsce.

Ceremonię dekoracji zwycięzców zaszczycili swoją obecnością v-ce burmistrz Szczecinka Maciej Makselon oraz członek Zarządu Okręgu PZW Koszalin Jan Ciszek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do: burmistrzów miasta Szczecinek – Daniela Raka i Macieja Makselona;  Okręgowego Kapitanatu Sportowego – Bogusława Siewieli i Ryszarda Dzikiewicza;   Zarządu i biura  Okręgu Koszalińskiego PZW; Krzysztofa Kowalczyka – reprezentującego koło PZW Jesiotr w Szczecinku i wszystkich firm, osób i instytucji, które pomagały nam przy zawodach o „Puchar Burmistrza Szczecinka”.  

Osobne podziękowania należą się mediom, które relacjonowały nasze zawody: TV Gawex, TV Zachód, szczecinek.com (Temat), iszczecinek.pl, miastozwizja.pl, Głos Koszaliński i Radio Koszalin.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.