VII Forum POT-ROT-LOT. Byliśmy tam!

with Brak komentarzy

W dniach 26-27 listopada 2019 roku, w Janowie Podlaskim, odbyło się VII Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego,  Ministerstwa Rozwoju – teraz pod nie podlegać będzie turystyka, pracownicy  zagranicznych  oddziałów POT i eksperci z różnych dziedzin. Oczywiście, my też tam musieliśmy być!  Dwa dni wykładów, spotkań warsztatowych i licznych rozmów, sprawiło, że opuszczaliśmy niezwykle urokliwy Janów Podlaski w przeświadczeniu, iż droga i kierunki rozwoju jakie obrał SzLOT są właściwe. Turystyka rowerowa, historyczna czy ta związana z  wodą, to działania, które zapisane są w strategii rozwoju turystyki opracowanej dla całego kraju. My to konsekwentnie realizujemy. Model  funkcjonowania SzLOT-u, z zaangażowaniem  samorządów, to coś co obecnie przedstawia się jako wzór. Takie też są tendencje w całej Europie. Nie da się  skutecznie zabiegać o turystów bez wsparcia lokalnych samorządów.

Mamy satysfakcję, że mogliśmy aktywnie uczestniczyć we wszystkich panelach podczas VII Forum POT-ROT-LOT. Z pewnością wiedza, informacje i kontakty, które udało się nam tam nawiązać, przyczynią się do tego, że nasze działania będą jeszcze bardziej efektywne.