Walne Zebranie Członków SzLOT

with Brak komentarzy

W dniu 6 sierpnia 2020 roku, w sali posiedzeń szczecineckiego Ratusza odbyło się Walne Zebranie Członków Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Poza sprawozdaniami z pracy za rok 2019, uczestnicy zapoznali się z planami stowarzyszenia na rok 2020, które, co trzeba przyznać, uległy znacznym modyfikacjom na skutek pandemii koronawirusa.
Ponieważ zebranie to było również podsumowaniem trzyletniej kadencji obecnych władz, odbyły się także wybory ciał statutowych SzLOT-u. Prezesem ponownie wybrany został Mariusz Getka, v-ce prezesem Szymon Bibik, a skład Zarządu uzupełnili Łukasz Koczan i Grzegorz Poczobut. Do organu kontrolnego, jakim jest Komisja Rewizyjna wybrano Tomasza Merka, Filipa Bielickiego i Roberta Robaka.