Follow Us
Ostatnio dodane:

WIERZCHOWSKI MEMORIAŁ KAROLA ZACHARCZYKA

WIERZCHOWSKI MEMORIAŁ  KAROLA ZACHARCZYKA

Zawody odbędą się w dniach 10-12 maja 2019 na wodach jeziora Wierzchowo. Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych informacji dotyczących zbliżających się zawodów.

PLAN IMPREZY:

PIĄTEK – 10 maja 2019

  • 12:00 – 16:00 – zakwaterowanie w domkach,
  • 16:00 – 18:30 – Biuro zawodów i obowiązkowa rejestracja teamów,
  • 19:00 – Ognisko i wspomnienia o Karolu Zacharczyku

SOBOTA – 11 maja 2019

  • 7:30 – obowiązkowa odprawa zawodników,
  • 8:00 – 16:00 – wędkarskie zmagania,
  • 18:00 – wręczenie nagród,
  • 19:00 – ognisko i wspomnienia o Karolu Zacharczyku, zakończenie zawodów.

NIEDZIELA – 12 maja 2019

  • Do godz. 11:00 opuszczenie domków.

MIEJSCE IMPREZY: 

O.W.ORAWKA

Orawka 1

78-411 Wierzchowo k/Szczecinka

Tel. +48 505 010 096

WYŻYWIENIE: organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Organizatorzy zapewniają jedynie kiełbasę na wieczorne ogniska. W prowiant oraz napoje należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.

POZWOLENIA NA POŁÓW RYB: organizatorzy zapewniają pozwolenia na połów ryb tylko w dniu zawodów tj. 11 maja 2019. Instrukcja gdzie można wykupić pozwolenie znajduje się pod linkiem poniżej:

http://www.gminaszczecinek.pl/asp/pliki/turystyka/oplaty_ryby.pdf

LISTA STARTOWA:

Lp. Nazwa Teamu
1. TEAM DRAGON
2. JABŁOŃSCY TEAM
3. FLYSPIN
4. WIERZCHOWO SPIN
5. HAPPY SŁONECZKO
6. M&S SPIN TEAM
7. JAPA TEAM
8. MB TEAM
9. OREGANO TEAM
10. KOTY
11. RICARDO
12. DORADO
13. WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
14. MBPS – POLA
15. MANIEK FISHING TEAM
16. TŁUSTE MAMUŚKI
17. GUMISIE
18. BANDI COOT
19. D.N.A FISHING TEAM
20. TEAM Grzegorz & Mirosław
21. TEAM Stanisław & Stanisław
22. MIŚ
Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.