Follow Us
Ostatnio dodane:

“Wkręć się w historię” podczas pandemii.

“Wkręć się w historię” podczas pandemii.

Aktywny wypoczynek i przebywanie na świeżym powietrzu wpływają na nasze samopoczucie, a to z  kolei przekłada się na odporność, tak ważną w dzisiejszych czasach.  W związku z powyższym, zachęcamy Was drodzy mieszkańcy Szczecinka do tego aby czasami wyjść z domów i w kameralnym, rodzinnym gronie, z dala od innych ludzi, rozładować towarzyszące nam na co dzień napięcia, przy okazji kojąc organizm świeżym, leśnym powietrzem.

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, wraz z podmiotami wspomagającymi, w roku ubiegłym, na ternie całego powiatu oznakowała prawie 600 km tras rowerowych. Zrobiliśmy to w ramach projektu „Wkręć się w historię”, którego celem, poza samymi szlakami, było oznaczenie
i opisanie obiektów militarnych oraz innych atrakcji turystycznych, znajdujących się bezpośrednio przy trasach lub też w ich pobliżu. Mieszkamy w regionie na którym historia II Wojny Światowej odcisnęła swoje piętno. W okolicy mamy szereg rozmaitych budowli militarnych, zachowanych w różnym stanie, z których przeznaczenia niewiele osób zdawało sobie sprawę. Dzięki tablicom informacyjnym, które przy nich postawiliśmy, możecie dowiedzieć się dlaczego i w jakim celu armia niemiecka je tam wybudowała. Tak więc przy okazji wypoczynku, macie także możliwość przeprowadzenia lekcji historii na żywo, co może być intersujące dla waszych pociech.

Trasy oznakowane zostały  w sposób bardzo czytelny, poprzez biało-czarne piktogramy z nr szlaku i symbolem roweru, których szukać powinniście na drzewach, słupach, kamieniach czy też różnych innych elementach architektury.  Wszystkie trasy możecie obejrzeć na stronie www.szlot.pl
w zakładce „szlaki rowerowe”. Tam też dowiecie się jaka jest długość i orientacyjny czas ich przejechania.

Poza oznaczeniami tras i obiektów, na szlakach spotykać będziecie jeszcze tabliczki kierunkowe. Ich zadaniem jest pokazywanie właściwego kierunku ruchu, a także opis atrakcji turystycznych znajdujących się w ich sąsiedztwie. Warto więc się przy nich na chwilę zatrzymać i przeczytać zawarte na nich informacje, gdyż może się okazać, że tuż obok jest coś interesującego z istnienia czego do tej pory nie zdawaliście sobie sprawy.  

W miejscach newralgicznych, w których trasy się przecinają postawiliśmy duże, bardzo czytelne tablice z przebiegiem wszystkich 13 szlaków. Poza funkcją informacyjną, są tam także informacje dodatkowe, np. dotyczące tego jak powinniśmy zachowywać się w lasach. Niby wszyscy to wiedzą, ale nie wszyscy stosują tą wiedzę w praktyce. Kolejnym elementem tych tablic są kody QR przypisane do każdej trasy. Po zeskanowaniu takiego kodu za pośrednictwem telefonu komórkowego automatycznie zostaniemy przeniesieniu do odpowiedniej aplikacji i konkretnego szlaku.

Aby lepiej przybliżyć wam wszystkie wyznaczone szlaki, regularnie co tydzień zamieszczać będziemy opisy poszczególnych tras. Tak jak przy wyznaczaniu i oznakowywaniu, także w tym zadaniu pomagać nam będzie stowarzyszenie „Rowerowy Szczecinek”, tak więc otrzymacie państwo merytoryczną informację podpartą zdjęciami i filmami.

Otwarte lasy, parki i zbiorniki wodne nie mogą uśpić naszej czujności i ostrożności. Pamiętajcie o wszystkich obostrzeniach i zaleceniach naszego rządu. Zdrowie i życie są wartościami największymi, dlatego też zawsze muszą być na pierwszym miejscu. Cieszmy się tym, że możemy wyjść z domów, ale zawsze zachowujmy zdrowy rozsądek.

Zatem przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, do zobaczenia szlaku!

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.