Follow Us
Ostatnio dodane:

Wyniki i relacja z II Wierzchowskiego Memoriału Karola Zacharczyka!

Wyniki i relacja z II Wierzchowskiego Memoriału Karola Zacharczyka!

II Wierzchowski Memoriał Karola Zacharczyka już za nami. W tej rywalizacji ryby schodzą na dalszy plan, bo najważniejsza jest pamięć o Karolu i wyjątkowa atmosfera, co możecie zobaczyć na opublikowanych fotkach, choć trzeba przyznać, że drapieżniki dobrze współpracowały z wędkarzami. Końcowe wyniki:

1. Barduta.pl – Dawid Ziółkowski, Marcin Roszko – 2838 pkt + największy okoń 29,30cm

2. M&K Wędkarski Kołobrzeg – Krzysiek Kamaszko, Michał Jania – 1723 pkt

3. Jacek&Krzysztof – Jacek Sobczak, Krzysztof Batogowski – 1578 pkt

4. IPP TV Team – Kamil Rudnicki, Adrian Muszalik – 1442 pkt + największy szczupak 75,30cm

5. Jabłońscy Team – Janusz Jabłoński, Jacek Jabłoński – 1299 pkt

6. Wydry – Marek Sikorski, Grzegorz Karczewski – 736 pkt

7. PZW Koszalin – Tomasz Plewa, Stanisław Bodnar – 645 pkt

8. Meduza – Czesław Miśtal, Andrzej Piotrowicz – 643 pkt

9. Spychalski Team – Waldemar Spychalski, Andrzej Spychalski – 638 pkt

10. Spinnig Team Kociewie – Marcin Czapiewski, Dariusz Klammer – 637 pkt

11. Jan&Piotr Spinnig Team – Jan Stóżak, Piotr Stróżak – 626 pkt

12. Wierzchowo Spin – Kazimierz Harasym, Arkadiusz Pyrzyński – 607 pkt

Sponsorami tych zmagań byli: Gmina Szczecinek, Wójt Ryszard Jasionas, Wiadomości Wędkarskie, Dragon, Normark, Shimano, Sklep wędkarski Michał Jania,

Organizatorzy: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, Towarzystwo Miłośników Jeziora Wierzchowo.

Relacja z zawodów przygotowana przez TV Gawex.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.