Wystartowaliśmy! Znakujemy.

with Brak komentarzy

Od czerwca w Szczecinku i w wielu innych miejscach na terenie całego powiatu szczecineckiego, na drzewach, słupach, płotach i głazach, pojawiają się białe prostokąty. W związku z tym mamy dużo pytań o co tak właściwie chodzi? Informujemy, że znaki te są pierwszym elementem oznaczenia nowych tras rowerowych. Umieszczone na niech zostaną piktogramy pozwalające na łatwe poruszanie się po 13 szlakach wyznaczonych przez stowarzyszenie „Rowerowy Szczecinek”.
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, w lutym bieżącego roku, otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na projekt „Wkręć się w historię”. Jego celem jest oznakowanie i uatrakcyjnienie niemal 600 km tras rowerowych na terenie powiatu szczecineckiego, wiodących śladami historii II Wojny Światowej. W wyniku naszych działań, poza samym oznaczeniem tras, przy umocnieniach Wału Pomorskiego staną tablice z opisem i charakterystyką obiektów militarnych. Kolejnym elementem projektu będą duże tablice z przebiegiem tras, mamy już takie na Mysiej Wyspie i przy wyciągu do nart Wodnych. Postawione one będą w miejscach gdzie trasy się krzyżują lub stykają. Ponadto, na szlakach staną małe tabliczki kierunkowe, które informować będą o atrakcjach przyrodniczych i historycznych znajdujących się w pobliżu. 
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictw, stowarzyszeń i pasjonatów, z którymi dane nam jest współpracować. 
W związku z powyższym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Do końca roku projekt „Wkręć się w historię” będzie zakończony. Z pewnością zwiększy on atrakcyjność i identyfikowalność tras rowerowych na terenie miasta i całego powiatu szczecineckiego. 
SzLOT ma kolejny pomysł na te szlaki, ale zanim przejdziemy do drugiego etapu musimy zakończyć pierwszy.