Follow Us
Ostatnio dodane:

ZAPISY DO II WIERZCHOWSKIEGO MEMORIAŁU KAROLA ZACHARCZYKA!!!

ZAPISY DO II WIERZCHOWSKIEGO MEMORIAŁU KAROLA ZACHARCZYKA!!!

PO RAZ DRUGI RUSZYŁY ZAPISY DO WIERZCHOWSKIEGO MEMORIAŁU KAROLA ZACHARCZYKA!!!

W związku z panującą od kliku miesięcy sytuacją w kraju zmuszeni byliśmy przesunąć zawody o kilka miesięcy. Na szczęście udało nam się ustalić nowy termin zawodów! II Memoriał Karola Zacharczyka odbędzie się w dniach 25-27 września 2020 roku! Zapraszamy do zapisów!

Aby upamiętnić wyjątkowego wędkarza i promotora walorów jeziora Wierzchowo Karola Zacharczyka, Towarzystwo Miłośników Jeziora Wierzchowo wraz z Gminą Szczecinek, Powiatem Szczecineckim, Szczecinecką Lokalną Organizacja Turystyczną oraz Samorządową Agencją Promocji i Kultury organizują spinningowe zawody wędkarskie parami z łodzi.

Zawody odbędą się w dniach 25 – 27 września 2020 roku. Bazą będzie OW Orawka, a rywalizacja odbywać się będzie na wodach jeziora Wierzchowo. Zwycięzców wyłoni średnia długość trzech największych szczupaków złowionych przez team (wymiar minimalny 60cm). Organizatorzy zawodów zapewniają nagrody dla zwycięzców oraz niezapomnianą biesiadę wędkarską połączoną z zabawą.

Wpisowe:
250zł za osobę (cena obejmuje dwa noclegi w OW Orawka + sobotnie ognisko + upominki od organizatorów)
-150zł za osobę (cena bez noclegów + sobotnie ognisko + upominki od organizatorów).

Zakwaterowanie w domkach 4-6 osobowych (liczba dostępnych miejsc noclegowych – 60). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc noclegowych prosimy o informację o tym, z kim uczestnicy chcą być zakwaterowani. Organizatorzy nie zapewniają środków pływających

Aby zgłosić udział swojej drużyny w zawodach należy:

1. Przesłać wypełniony formularz (do pobrania na stronie www.szlot.pl) na adres e-mail sekretariat@szlot.pl . Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

2. Po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od organizatora – SzLOT – należy dokonać wpłaty wpisowego, wg. Podanego cennika, w ciągu 7 dni, na konto Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

nr konta: 86 8566 1042 0500 5231 5004 0001
Tytułem: MKZ 2020 oraz imiona i nazwiska zawodników oraz OBOWIĄZKOWO nazwę Teamu!
Istnieje możliwość wystawienia faktury po uprzednim poinformowaniu organizatorów (SzLOT).

Regulamin i formularz zgłoszeniowy (pliki do pobrania):

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.