Zaproszenie na warsztaty dotyczące budowy i rozwoju produktu turystycznego

with Brak komentarzy

Zaproszenie na warsztaty dotyczące budowy i rozwoju produktu turystycznego

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (ZROT) zaprasza do udziału w warsztatach pt. „Budowa, rozwój i wsparcie produktów turystycznych” realizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorze Zachodnie – Ster na Innowacje – etap III”.

Warsztaty odbywają się w dwóch terminach (do wyboru przez uczestnika):

26 – 27 października, Luboradza k. Bornego Sulinowa, Dwór Pomorski

14 – 15 listopada, Barlinek, Hotel Alma

Warsztaty poświęcone są procesowi budowania, rozwoju i profesjonalizacji produktów turystycznych. W ich trakcie trenerzy przekażą praktyczną wiedzę z następujących zakresów:

– komercjalizacja i profesjonalizacja oferty turystycznej

– budowa produktu turystycznego i jego promocja

– identyfikacja potencjałów regionu w zakresie rozwoju oferty turystycznej

Doświadczeni trenerzy i praktycy budowy sukcesu produktu turystycznego opowiedzą o realiach

i wyzwaniach współczesnej gospodarki turystycznej, przedstawią technologię tworzenia, funkcjonowania i rozwoju produktu w turystyce, zaprezentują tajniki budowania rynkowej przewagi,

a także rozpoznania i wykorzystania własnego potencjału rozwojowego w turystyce w odniesieniu do konkretnych produktów.

Grupę docelową warsztatów stanowią osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki. W każdym z warsztatów weźmie udział po około 15 uczestników.

Organizacja przebiegu warsztatów:

Każdy z 2 warsztatów trwa każdorazowo 2 dni po 5 godzin lekcyjnych (10 godzin lekcyjnych w ramach każdego z 2 warsztatów) – rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą obiadem dnia kolejnego.

Uczestnikom warsztatów zapewniony jest nocleg oraz pełne wyżywienie (2 obiady, 1 kolacja,

1 śniadanie, tzw. ciągły bufet kawowy przed salą warsztatową).

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz (do pobrania poniżej)
zgłoszeniowy, który prosimy zeskanować

i przesłać na adres email projekt@zrot.pl do dnia:

24 października 2022 – dla zgłoszeń na warsztat w Luboradzy

10 listopada 2022 – dla zgłoszeń na warsztat w Barlinku.

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu.

O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu, skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkich informacji na temat warsztatów udziela Sławomir Doburzyński, tel. 91 433 41 26, projekt@zrot.pl.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” o nr RPZP.01.14.00-32-0002/21-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.